ව්‍යවස්ථා දායක සභාව නීතිපතිගේ සේවා දිගුව ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කරයි

Spread the love

නීතිපති සංජය රාජරත්නම් (PC) ගේ නිල කාලය තවත් මාස හයකින් දීර්ඝ කිරීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කළ යෝජනාව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

Related Posts