රු. 20,000කින් වැටුප් වැඩි කරනු ! රාජ්‍ය සේවක වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් අතළඟ

Spread the love

රාජ්‍ය සේවක මූලික වැටුප රුපියල් 20,000කින් ඉහළ දමන ලෙස ඉල්ලා මේ මස 08 හා 09 වන දින සේවයෙන් ඉවත්ව සිටීමේ වෘත්තීය ක්‍රියා මාර්ගයකට පිවිසෙන බව රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති සන්ධානයේ සමකැඳවුම්කරු ධම්මික මුණසිංහ මහතා සඳහන් කරයි.

පසුගිය කාලයේදී මහ බැංකු සේවකයන්ගේ හා විධායක නිලධාරීන්ගේ වැටුප් හා දීමනා වැඩි කළත් රාජ්‍ය සේවයේ පහළ සේවාවන් සඳහා කිසිදු අයුරකින් වැටුප් හෝ දීමනාවක් ඉහළ දමා නොමැති බව ද මුණසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

රාජ්‍ය සේවා වෘත්තීය සමිති සන්ධානය ලෙස මේ සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලය පුරා අදාළ බලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා ගැනීමට උත්සාහ කළත් සාකච්ඡාවක් ලබා දීමටවත් බලධාරීන් කටයුතු නොකළ බවට ද ඔහු චෝදනා කළේය.

‘මේ නිසා වැටුප් වැඩි වීමක් ඉල්ලා අකමැත්තෙන් වුව ද වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සිදුව තිබෙනවා. මේ අනුව අදාළ ඉල්ලීම් මුල්කර ගනිමින් ජූලි 08 සහ 09 යන දින දෙක තුළ දී සංවර්ධන නිලධාරීන්, කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන්, තැපැල් සේවකයන් හා කාර්යාල කාර්ය සහායක සේවාවල පිරිස් සේවයට වාර්තා නොකිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා‘ ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේය.

Related Posts