ඉන්දියාවේ පළමු නාසික එන්නත ඉන්කොවැක්ස් (BBV154) ඉක්මනින් බූස්ටර මාත්‍රාවක් ලෙස ජාතිය තුළ ලබා දීමට සූදානම් වේ.

ඉන්දීය මධ්‍යම ඖෂධ ප්‍රමිති පාලන සංවිධානය එන්නත් නිෂ්පාදක භාරත් ජෛව තාක්ෂණ ආයතනය හට ඉන්කොවැක්ස්හි බූස්ටර මාත්‍රා භාවිතා කිරීමට ව්‍යාපාරික අවසරය මෙම මස මුලදී ලබා දුන්නේය.

භාරත් ජෛව තාක්ෂණ ආයතනයෙහි ප්‍රකාශයකට අනුව, දැන් කොවින්හි පිරිනමනු ලබන එන්නත පුද්ගලික වෙළඳපල සඳහා රුපියල් 800 ක් වේ. ෆෙඩරල් සහ ප්‍රාන්ත රජයන් වෙත බෙදා හැරීම සඳහා රුපියල් 325 ක් වැයවේ.

නිෂ්පාදකයා ඉන්කොවැක්ස් විස්තර කරන්නේ පූර්ව විලයන-ස්ථායී SARS-CoV-2 ස්පයික් ප්‍රෝටීනයක් සහිත ප්‍රතිසංයෝජක ඇඩිනෝ වයිරස්-දෛශික එන්නතක් ලෙසයි. මෙම එන්නත් අපේක්ෂකයා සඳහා සායනික අධ්‍යයනයන් ධනාත්මක ප්‍රතිඵල සහිතව I, II, සහ III අදියරවලදී පවත්වන ලදී.

එන්නත සකස් කිරීම නාසික බිංදු හරහා අභ්‍යන්තර පරිපාලනය සක්‍රීය කරයි. නාසික බෙදා හැරීමේ ක්‍රමය අඩු සහ මධ්‍යම ආදායම් ලබන රටවල දැරිය හැකි මිලකට නිර්මාණය කර සංවර්ධනය කරන ලදී.

භාරත් ජෛව තාක්ෂණ ආයතනයෙහි විධායක සභාපති ආචාර්ය ක්‍රිෂ්ණ ඇල්ල පැවසුවේ, “මෙම වසංගතය තුළ අප විසින්ම සකසා ගත් ඉලක්ක අප විසින් සපුරාගෙන ඇති බවයි. කොවැක්සීන් සහ ඉන්කොවැක්ස්, විවිධ වේදිකා දෙකකින්, විවිධ බෙදාහැරීමේ පද්ධති දෙකකින් කොවිඩ් එන්නත් දෙකක් නිපදවා ඇත.

වාහක අභ්‍යන්තර නාසික බෙදා හැරීමේ ක්‍රමය මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථා සහ වසංගත වලදී වේගවත් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය, පරිමාණය, පහසු සහ වේදනා රහිත ප්‍රතිශක්තිකරණය සඳහා හැකියාව ලබා දෙයි,ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

ඉන්දීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය, ඉන්දීය මධ්‍යම ඖෂධ ප්‍රමිති පාලන සංවිධානය,ජෛව තාක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ඉන්දීය රජය, තාක්ෂණ සංවර්ධන මණ්ඩලය සහ ශාන්ත ලුයිස්හි වොෂින්ටන් විශ්වවිද්‍යාලය වෙත ඔවුන්ගේ සහය සහ මඟපෙන්වීම වෙනුවෙන් ඔහු කෘතඥතාව පළ කළේය.

භාරත් ජෛව තාක්ෂණ ආයතනයෙහි ඉන්කොවැක්ස් ඉන්දියාවේ ප්‍රථම ඉඳිකටු රහිත බූස්ටර එන්නත් ලබා දීම වනු ඇත. සමාගමේ ප්‍රකාශයට අනුව, තුන්වන මාත්‍රාව හෝ පූර්වාරක්ෂාකාරී මාත්‍රා සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාවට දැන් අමතර විකල්ප තිබේ.

ඉන්කොවැක්ස් සායනික අධ්‍යයනයන්හි ප්‍රාථමික මාත්‍රා කාලසටහනක් ලෙස සහ ඉන්දියාවේ බොහෝ විට භාවිතා කරන කොවිඩ් එන්නත් දෙකෙහි මාත්‍රා දෙකක් දැනටමත් ලබාගෙන ඇති රෝගීන් සඳහා බූස්ටර මාත්‍රාවක් ලෙස පරීක්ෂා කරන ලදී.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්