බිම් බෝම්බවලින් නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා ජපානයෙන් ආධාර

Spread the love

බිම් බෝම්බවලින් නිදහස් ශ්‍රී ලංකාවක් නිර්මාණය කිරීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙළ කඩිනම් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 650000 ක (රුපියල් මිලියන 71.5) ආධාරයක් ලබා දීමට ජපාන රජය තීරණය කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් වන Delvon Assistance for Social Harmony Sri Lanka (DASH) ආයතනය හරහා උතුරේ බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීම වෙනුවෙන් මේ ආධාරය ලබා දෙන බව ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති නොබුහිතෝ හොබෝ මහතා පවසයි. මෙම ආධාරය පිරිනැමීමට ආදාළ ගිවිසුමට එළඹීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපතිවරයාගේ නිල නිවෙසේදී සිදු කෙරුණු අතර ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති නොබුහිතෝ හොබෝ සහ ඪැSH ආයතනයේ වැඩසටහන් කළමනාකරු ආනන්ද චන්ද්‍රසිරි මහත්වරු ඒ සඳහා අස්සන් කළහ. බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ ක්‍රියාදාමයට අමතරව අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් ද සහයෝගය ලබා දෙන මූලික රටක් ලෙස ජපානය නම් කළ හැකි වන අතර ඔවුන්ගේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු ඇතුළුව අනෙකුත් ජීවනෝපාය කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා ද ජපානයේ සහාය හිමිව තිබේ.

Loading...

RSL

Related Posts