ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මේලනය විසින් 2023අගෝස්තු 6ඉරිදා පවත්වනු ලබන භූමි පූජා (මුල් තැබීමේ) උත්සවය සමඟින් නේපාලයේ ලුම්බිණියේ බෞද්ධ සංස්කෘතිය සහ උරුමයන් සඳහා වූ ඉන්දියානු ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම සඳහා වේදිකාව සකසා ඇත.

ලුම්බිණි ආරාම කලාපයේ පිහිටා ඇති මෙම මධ්‍යස්ථානය බෞද්ධ අධ්‍යාත්මිකත්වයේ ආත්මය අත්විඳීමට ලොව පුරා සිටින වන්දනාකරුවන් සහ අමුත්තන් පිළිගන්නා ලෝක මට්ටමේ ස්ථානයක් වනු ඇත.

ලුම්බිණිය (බුදුරජාණන් වහන්සේ උපන් ස්ථානය), බුද්ධගයාව (ඔහු බුද්ධත්වයට පත් ඉන්දියාවේ බිහාර්හි), සාරානාත් (ඔහු සිය පළමු දේශනාව පැවැත්වූ ඉන්දියාවේ උත්තර් ප්‍රදේශ්හි), සහ කුෂිනගර් (උත්තර් ප්‍රදේශ්හි ද, ඔහුගේ අවසාන විවේක ස්ථානය) යනු බුදු රජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය හා ඉගැන්වීම් හා සම්බන්ධ බෞද්ධ චාරිකාවේ මූලික වන්දනා ස්ථාන වේ.

මෙම කීර්තිමත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුල්ගල තැබුවේ ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි සහ නේපාල අගමැති ෂර් බහදූර් ඩියුබා විසින් 2022 මැයි 16 වන දින ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ලුම්බිණි චාරිකාවේදීය. එය ධර්මයේ මූලික හරයන් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ගෝලීය වශයෙන් සන්සුන් අවකාශයක් ලබා දීම අරමුණු කරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයෙහි ගිල්වීමට වන්දනාකරුවන්.

උරුම ගොඩනැගිල්ල නෙළුම් හැඩයෙන් යුක්ත වන අතර වසර එකහමාරකින් නිම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

යාඥා ශාලා, භාවනා මධ්‍යස්ථාන, පුස්තකාල, ප්‍රදර්ශන ශාලා, ආපනශාලා, කාර්යාල සහ අනෙකුත් පහසුකම් බලශක්තිය, ජලය සහ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සම්බන්ධයෙන් NetZero අනුකූල වන සමකාලීන ව්‍යුහයක පිහිටා ඇත.

ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ සම්මේලනය සහ ලුම්බිණි සංවර්ධන භාරය අතර එකඟ වූ ගිවිසුමක කොටසක් ලෙස 2022 මාර්තු මාසයේදී ලුම්බිණි සංවර්ධන භාරය විසින් වෙන් කරන ලද ඉඩමක මෙම මධ්‍යස්ථානය පැමිණේ.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්