නීතිවේදීන් පවා දැන් COVID බූස්ටර් එක ගැන මිත්‍යාව වපුරනවා‘

Spread the love

එන්නත් සහ ඖෂධ පිළිබඳ කිසිම දැනුමක් නැති අය ඒවා ගැන කතා කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුයි, එමඟින් එන්නත් පිළිබඳ වැරදි චිත්‍රයක් මවා ගත හැකි අතර එමඟින් අදාළ මාත්‍රාව ලබා ගැනීම මිනිසුන් අධෛර්යමත් කළ හැකියි,” ඇය අවධාරණය කළාය.

සාමාන්‍ය ජනතාව නොමග යවමින් කොවිඩ් එන්නත් සම්බන්ධයෙන් නීතීඥයින් ඇතුළු විවිධ කණ්ඩායම් අදහස් පළ කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය සුදර්ශිනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පැවසුවාය.  

“මම ඒ ක්‍ෂේත්‍රයේ නැති නිසා මට නීතියට සම්බන්ධ දෙයක් ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න බැහැ. මට සුදුසුකම් තියෙන්නේ ඖෂධ ක්ෂේත්‍රයට විතරයි,” ඇය වාර්තාකරුවන්ට පැවසුවාය.

“එන්නත් සහ ඖෂධ පිළිබඳ කිසිම දැනුමක් නැති අය ඒවා ගැන කතා කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුයි, එමඟින් එන්නත් පිළිබඳ වැරදි චිත්‍රයක් මවා ගත හැකි අතර එමඟින් අදාළ මාත්‍රාව ලබා ගැනීම මිනිසුන් අධෛර්යමත් කළ හැකියි,” ඇය අවධාරණය කළාය.

කොවිඩ් ආසාධිතයන් ඉහළ යමින් පවතින තත්වයක් තුළ, සියලුම වැදගත් එන්නත් නියමිත වේලාවට ලබා ගැනීමට ජනතාව වග බලා ගත යුතු බව අමාත්‍යවරිය පැවසුවාය.

“මුළු ජනගහනයෙන් අවම වශයෙන් 63% කට මාත්‍රා දෙකම ලබා දී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත්, කනස්සල්ලට කරුණ නම් බූස්ටර මාත්‍රාව ලැබී ඇත්තේ 23% කට පමණක් වීමයි,” ඇය පෙන්වා දුන්නාය.

එබැවින් මිත්‍යාවන්ට සහ වැරදි මතවලට හසු නොවී බූස්ටර මාත්‍රාව ලබා ගන්නා ලෙස වෛද්‍ය ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියාය.

Loading...

Related Posts