ජපානයේ යෝධ බෞද්ධ ප්‍රතිමාවකට කොවිඩ් මුව ආවරණයක්

ජපානයේ ෆුකුෂිමා ආසන්නයේ බෞද්ධ විහාරස්ථානයක පිහිටි අඩි 187ක් උසැති යෝධ ප්‍රතිමාවකට කොවිඩ් මුව ආවරණයක් පැළඳවා තිබෙනවා.

මෙම ප්‍රතිමාව මහායාන බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව ‘දයාවේ දෙවඟන‘ ලෙස සැලකෙන ‘කැනොන්’ වෙනුවෙනුයි ඉදිකර තිබෙන්නේ.

‘‘කොවිඩ්-19 වසංගතය පාලනය වෙන තෙක් මුව ආවරණය ප්‍රතිමාව මතම තැබීමටයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ‘ එම කටයුත්ත සංවිධානය කළ අයෙක් ජපන් මාධ්‍ය වෙත පැවසුවා.

පසුගිය කාලයේ ඉන්දියාව ඇතුළු රටවල් රැසක දැවැන්ත දේව ප්‍රතිමාවලට මෙවැනි මුව ආවරණ පැළදවීම සුලභව දැකගත හැකි වුණා.

Loading...

Related Posts