පාර්ලිමේන්තුවේදී රජය විසින් සපයන ලද තොරතුරු වලට අනුව, ඉන්දියාවේ ප්‍රථම මානව අභ්‍යවකාශ පියාසර මෙහෙයුම වන ගගන්යාන් සඳහා කාර්ය මණ්ඩල ගැලවීමේ පද්ධතිය වලංගු කිරීම සඳහා වන පළමු පරීක්ෂණ වාහන මෙහෙයුම 2023 අගෝස්තු හෝ සැප්තැම්බර් මාසයේදී සැලසුම් කර ඇත.

ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානයේ ගගන්‍යාන් මෙහෙයුම අරමුණු කරන්නේ ඉන්දියානු දියත් කිරීමේ වාහනයක් මතින් පහළ පෘථිවි කක්ෂයට මානව අභ්‍යවකාශ පියාසර මෙහෙයුම මෙහෙයවීමේ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කිරීමයි.

ගගන්යාන්හි පළමු කාර්ය මණ්ඩල මෙහෙයුම 2024 අගභාගයේදී හෝ 2025 මුල් භාගයේදී සැලසුම් කර ඇත. මෙයට පෙර ‘ව්යෝම්මිත්‍ර’ නම් මානව රූපයක් රැගෙන කාර්ය මණ්ඩල රහිත මෙහෙයුම් දෙකක් දියත් කිරීමට ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානයේ සැලසුම් කරයි.

2023 අගෝස්තු 3 බ්‍රහස්පතින්දා රාජ්‍ය සභාවේ මේසය මත තැබූ ප්‍රකාශයක, මධ්‍යම රාජ්‍ය අමාත්‍ය (ස්වාධීන භාර) විද්‍යා හා තාක්ෂණ; රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දීය අගමැති කාර්යාලය , පිරිස්, මහජන දුක්ගැනවිලි, විශ්‍රාම වැටුප්, පරමාණුක බලශක්ති සහ අභ්‍යවකාශ ජිතේන්ද්‍ර සිං පැවසුවේ පරීක්ෂණ වාහන TV-D1 මෙහෙයුමේ සියලුම උප පද්ධති සාක්ෂාත් කර ඇති අතර කාර්ය මණ්ඩල මොඩියුල ඒකාබද්ධ කිරීම අවසන් කර ඇති බවයි.

සියලුම කාර්ය මණ්ඩල ගැලවීමේ පද්ධතිය මෝටර් වල ස්ථිතික පරීක්ෂණ මෙන්ම කාර්ය මණ්ඩල මොඩියුල ප්‍රචාලනය පද්ධතියේ බිම් පරීක්ෂාව සම්පූර්ණ කර ඇත. ගගනගාමී කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම ද ඉක්මනින් අවසන් කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිං ප්‍රකාශයේ සඳහන් කළේය.

මෙම ප්‍රකාශය ගගන්යාන් මෙහෙයුමේ අනෙකුත් ප්‍රධාන අංගවල තත්ත්වය ද සපයා ඇත.

  1. කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැති මෙහෙයුම සඳහා හඳුනාගෙන ඇති දෙවන කාර්ය මණ්ඩල මොඩියුල උප-එකලස් කර්මාන්තය විසින් සම්පූර්ණ කර බෙදා හරිනු ලැබේ.

2.කක්ෂීය මොඩියුල සකස් කිරීමේ පහසුකම් ඉදිකිරීම අවසන් කර ඇත. පරීක්ෂණ වාහන මෙහෙයුමේ ඒකාබද්ධ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් පවරා ඇත. ගගන්යාන් සඳහා දියත් කිරීමේ පෑඩ් වැඩි කිරීමේ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී.

3.ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානයේ සහ ඉන්දීය නාවික හමුදාව විසින් ප්‍රතිසාධන පුහුණු සැලැස්ම මෙන්ම ප්‍රතිසාධන පුහුණු වැඩසටහන විශාකාපට්නම් නාවික තටාකාංගනයේ දී ආරම්භ කර ඇත.

4.කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව සඳහා මානව කේන්ද්‍රීය නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම විවිධ ජාතික විද්‍යාගාරවලින් ආරම්භ කර ඇත. මානව කේන්ද්‍රීය නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීම සිදු වෙමින් පවතී.

ගගන්යාන් මෙහෙයුම සඳහා වූ කක්ෂීය මොඩියුලය කාර්ය මණ්ඩල මොඩියුලයකින් සහ සේවා මොඩියුලයකින් සමන්විත වේ. පළමුවැන්න කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වාසස්ථාන ලෙස ක්‍රියා කරන පීඩන මොඩියුලයකි. කක්ෂීය මොඩියුලය දින 1 සිට 3 දක්වා පෘතුවිය වටා දළ වශයෙන් කිලෝමීටර 400 ක වෘත්තාකාර කක්ෂයක ස්ථානගත වනු ඇත. කාර්ය මණ්ඩල මොඩියුලය නැවත මුහුදේ නියමිත ස්ථානයට පැමිණේ.

2023 ජූලි 19 වන දින, තමිල්නාඩුවේ මහේන්ද්‍රගිරි හි ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානයේ ප්‍රචාලන සංකීර්ණයේදී ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානයේ විසින් ගගන්යාන් සේවා මොඩියුල ප්‍රචාලන පද්ධතිය සාර්ථකව අත්හදා බලා ඇත.

ඉන්දියානු අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ සංවිධානයේ විද්‍යාඥයින් පවසා ඇත්තේ ගගන්යාන් මෙහෙයුම දියත් කිරීමේ වාහන ලකුණ 3 හි මානව ශ්‍රේණිගත අනුවාදයක් මත දියත් කරන බවයි.