ඊයේ විවාදයට ලක් වූ රනිල්ගේ ප්‍රකාශයට අවසර

Spread the love

පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඊයේ(29) විවාදයට ලක් වු විපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රකාශය සංශෝධන සහිතව ඉදිරිපත් කළ හැකි බව නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා අද දැනුම් දුන්නේය.

නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා කියා සිටියේ හෙට දිනයේ ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබාදිය හැකි බවයි.

එම ප්‍රකාශයේ ඇතුළත්ව තිබු ඇතැම් වගන්ති සංශෝධනය කර පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායානුකූලව එය  යළි සකස් කර ඇති බවද නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා සභාවට දැනුම් දුන්නේය.

RSL

Related Posts