ඉන්ධන දෙන අලුත්ම විදිහ

Spread the love

අගෝස්තු 1 වැනිදා සිට QR පද්ධති කෝටාව පමණක් ක්‍රියාත්මක වන අතර අංක තහඩුවේ අවසාන අංකය සහ අනෙකුත් ප්‍රතිපාදන වලංගු නොවන බව බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පවසයි.

ඉදිරි දින කිහිපය තුල ඉන්ධන සැපයුම සම්බන්ධයෙන් කරුණු 7 ක් අවධාරණය කරමින් අමාත්‍යවරයා ටිව්ටර් සටහනක මේ බව සඳහන් කර ඇත.

එසේම හෙට (26) සිට ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍ර (QR) දිවයින පුරා CEYPETCO සහ LIOC හි ස්ථාන කිහිපයකදී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටී.

මෙම ක්‍රමය අගෝස්තු 1 වනදා දක්වා අංක තහඩුවේ අවසාන ඉලක්කම් සමඟ ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. ඉන්පසු අංක තහඩුවේ අවසාන අංක ක්‍රමය වලංගු වන්නේ නැත

1. ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය (QR) ජූලි 26 වැනි අඟහරුවාදා සිට දිවයින පුරා CEYPETCO සහ LIOC ඉන්ධප පිරවුම්හල් හි ස්ථාන කිහිපයකදී ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මෙම ක්‍රමය අගෝස්තු 1 වනදා දක්වා අංක තහඩුවේ අවසාන ඉලක්කම් සමඟ ක්‍රියාත්මක වේ.

2. තාක්‍ෂණික ගැටලු නිරාකරණය කරන තෙක් පහසුකම් නොමැති හෝ තාක්‍ෂණික දුෂ්කරතා ඇති ස්ථාන අවසාන ඉලක්කම් සහ ඉන්ධන කෝටා වෙන් කිරීම අනුගමනය කරනු ඇත. ස්ථානවලින් 60%ක් දැනටමත් උපකරණ සමඟ පරීක්ෂා කර ඇති අතර ඉන්ධන බෙදා හැරීමේදී ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ.

3. වහාම QR ක්‍රමය අනුගමනය කරන ලෙස CEYPETCO සහ LIOC හි සියලුම ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර අගෝස්තු 1 වනදා වන විට QR පහසුකම් සහිත ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත බෙදා හැරීම දැඩි ලෙස ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය සමඟ ලියාපදිංචි වන ලෙස සහ මුලපිරීම සඳහා සහාය දෙන ලෙස අපි මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිමු.

4. මෙම සතිය අවසන් වන විට තම ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය සමඟ බහු වාහන ලියාපදිංචි කිරීමට පරිශීලකයින්ට සහ රජයේ ආයතනවලට විකල්ප ලබා දෙනු ඇත. ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට ජනක යන්ත්‍ර, ගෙවතු වගා උපකරණ සහ අනෙකුත් උපකරණ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පද්ධතියට ප්‍රවේශය ලබා දෙනු ඇත.

5. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට ත්‍රිරෝද රථ ලියාපදිංචි කිරීමට ප්‍රවේශය ලබා දෙන අතර, සෑම ත්‍රිරෝද රථයක්ම නිශ්චිත ඉන්ධන පිරවුම්හලකට වෙන් කරනු ලැබේ. ඒ අනුව ඩිපෝවලට හෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලට බස් රථ ලියාපදිංචි කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට ප්‍රවේශය ලබා දෙනු ඇත.

6. සෞඛ්‍ය, කෘෂිකර්මය, ධීවර, සංචාරක, කර්මාන්ත සහ සේවා සපයන අංශ වැනි අනෙකුත් සේවාවන්ට තම අවශ්‍යතා ලියාපදිංචි කිරීමට සහ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල වාහන වෙන් කිරීමට පද්ධතියට ප්‍රවේශය ලබා දෙනු ඇත.

7. අගෝස්තු 1 වැනිදා සිට QR පද්ධති කෝටාව පමණක් ක්‍රියාත්මක වන අතර අංක තහඩු පද්ධතියේ අවසාන අංකය සහ අනෙකුත් ප්‍රතිපාදන වලංගු නොවේ. ජාතික යොවුන් සේනාංකය සහ ජාතික තරුණ කවුන්සිලයේ සාමාජිකයින් සහ ස්වේච්ඡා සේවකයන් ඉදිරි දින 10 සඳහා ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල වැඩසටහනට සහාය වීම.

RSL

Related Posts