ඉන්දීය EXIM බැංකුවේ කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවේ විශේෂ සංචාරයක

Spread the love

ඉන්දියාවේ එක්සිම් බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපෘති හතරක් සඳහා ඩොලර් මිලියන 441.42 ක ආධාර කිරීම කර ඇති අතර ඉන් ව්‍යාපෘති 2ක් (2) දැනටමත් නිම කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රජා කේන්ද්‍රීය ප්‍රමුඛතා ව්‍යාපෘති දෙකක ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා ඉන්දියානු අපනයන ආනයන (එක්සිම්) බැංකුවේ කණ්ඩායමක් දෙසැම්බර් 7 සිට 9 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වේ.

ඉන්දීය ජාතික අපනයන රක්‍ෂණ ගිණුම් (BC-NEIA) වැඩසටහන යටතේ ගැනුම්කරු ණය පහසුකම් යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පොල්ගහවෙල සහ අලුත්ගම ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ එක්සිම් බැංකුවේ 3 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බව ඉන්දීය මහ බැංකුව පවසයි.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස් වාර්තා කරන අන්දමට ඉන්දියාවේ එක්සිම් බැංකුව විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපෘති 4ක් සඳහා ආධාර කිරීම සඳහා ගැනුම්කරුගේ ණය මුදල වන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 441.42 ණය සහනය දීර්ඝ කර ඇති අතර, ඉන් ව්‍යාපෘති 2ක් දැනටමත් අවසන් කර ඇත.

පොල්ගහවෙල සහ අලුත්ගම දැනට ක්‍රියාත්මක වන ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති දෙකක් සඳහා පිළිවෙලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 91.80 ක් සහ ඩොලර් මිලියන 164.90 ක ආධාරයක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට ලබා දී ඇති බව එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

පොල්ගහවෙල ව්‍යාපෘතිය VA Tech Wabag Ltd විසින් ද, අලුත්ගම ව්‍යාපෘතිය Ion Exchange (India) Ltd විසින් ද ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

එම ප්‍රකාශය අනුව ව්‍යාපෘති දෙකම 90%කට ආසන්න භෞතික ප්‍රගතියක් ලබා ඇත.

මෙම සංචාරයේදී එක්සිම් කණ්ඩායම අලුත්ගම සහ පොල්ගහවෙල ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති ස්ථාන වෙත ගොස් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමඟ අදහස් හුවමාරු කර ගත් බව එහි සඳහන් වේ.

එක්සිම් බැංකු කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය‌ෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් සමඟ කොළඹදී හමුවක් පැවැත්වූ අතර, එම ව්‍යාපෘති 2 කඩිනම් අවසන් කිරීම සඳහා සාකච්ඡා කළ බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වේ.

ඉන්දීය ජාතික අපනයන රක්‍ෂණ ගිණුම් වැඩසටහන යටතේ ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ද ඔවුන් සාකච්ඡා කළ බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති ප්‍රජා කේන්ද්‍රීය ප්‍රමුඛතා ව්‍යාපෘති බව එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

දඹුල්ල ප්‍රදේශය පුරා පිහිටි ජලාශ 9 කට ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රයක් සැපයීම, ඉදිකිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බෙදා හැරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ගැනුම්කරුගේ ණය යටතේ දැනටමත් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

indianewsnetwork

Related Posts