2022 දෙසැම්බර් 13 සිට දෙසැම්බර් 16 දක්වා ඉන්දීය නාවික හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානී අද්මිරාල් ආර්. හරි කුමාර් ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වනු ඇත.

ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ සිටියදී දෙසැම්බර් 15 වන දින ත්‍රිකුණාමලයේ නාවික හා සමුද්‍ර විද්‍යාපීඨ පෙළපාළියේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා සහ සමාලෝචන නිලධාරියා ද වේ.

ඉන්දීය නාවික හමුදාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ දේශපාලන සහ හමුදා බලධාරීන් සමඟ ද සාකච්ඡා කරනු ඇත. මීට අමතරව, ඔහු ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගීතා මුලපිරීම් කිහිපයක තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාවන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන අනෙකුත් ආරක්ෂක පහසුකම් ද නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

වාර්ෂික මාණ්ඩලික සාකච්ඡා හරහා ඉන්දියානු නාවික හමුදාව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සමඟ නිතර සන්නිවේදනය කරන අතර නිතිපතා මෙහෙයුම් කටයුතු ගණනාවක් සිදු කරයි.

2022 අගෝස්තු මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථානගත කර ඇති දේශීයව ගොඩනගා ඇති අක්වෙරළ මුර යාත්‍රා සහ ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ ඩෝනියර් ගුවන් යානා ඇතුළු නාවික පද්ධති යෙදවීම වැනි ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ ධාරිතා ගොඩනැගීමේ මුල පිරීම් ගණනාවකට ඉන්දීය නාවික හමුදාව ද සහාය දක්වයි.

මීට අමතරව, ඉන්දීය නාවික හමුදාව ශ්‍රී ලාංකික නාවිකයින් පුහුණු කිරීම ඇතුළු සිය හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් වැඩසටහන් කිහිපයකට අඛණ්ඩව ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ වේ.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් මිලාන්, ගෝවා සමුද්‍ර සමුළුව, අද්මිරාල් කුසලාන රුවල් යාත්‍රා රෙගාටා ඇතුළු ඉන්දීය නාවික හමුදාව විසින් සත්කාරකත්වය දරන විවිධ බහුපාර්ශ්වික ඉසව් සඳහා නිතර සහභාගී වේ.

ඉන්දීය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයට අනුව, අද්මිරාල් හරි කුමාර්ගේ ඉදිරි ශ්‍රී ලංකා සංචාරය ඔවුන්ගේ දිගුකාලීන විශේෂයෙන් සමුද්‍රීය අංශයේ ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගීතාව තවදුරටත් ,ශක්තිමත් කරනු ඇත.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්