350 දෙනෙකුගෙන් යුත් ඉන්දීය හමුදා බලඇණියක් එක්සත් ජනපද හමුදාව සමඟ 19 වැනි ‘යුද් අබ්‍යාස් අභ්‍යාස’ සඳහා සහභාගී වනු ඇත. ඉන්දියානු හමුදාව සහ එක්සත් ජනපද හමුදාව එක්ව පවත්වනු ලබන වාර්ෂික අභ්‍යාසය 2023 සැප්තැම්බර් 25 සිට අගෝස්තු 8 දක්වා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඇලස්කාවේ ෆෝට් වේන්රයිට් හිදී පැවැත්වේ.
එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සිදු කිරීමේදී අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දෙපාර්ශ්වයම උපායශීලී අභ්‍යාස මාලාවක් පුහුණු කරනු ඇත. දෙපාර්ශවයේම පිරිස් ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් සහ හොඳම භාවිතයන් බෙදා ගැනීමට සවිස්තරාත්මක සාකච්ඡා පවත්වනු ඇති බව ඉන්දීය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය 2023 සැප්තැම්බර් 24 ඉරිදා ප්‍රකාශ කළේය.
ඉන්දියානු පාර්ශ්වයේ ප්‍රමුඛ බලඇණිය මරාතා සැහැල්ලු පාබල රෙජිමේන්තුවට අනුබද්ධ වන අතර 1 වන බලසේනාවේ සටන්කාමී කණ්ඩායමේ 1-24 පාබල බලඇණිය එක්සත් ජනපදයෙන් සහභාගී වනු ඇත.
අභ්‍යාසයේ පෙර සංස්කරණය 2022 නොවැම්බර් මාසයේදී ඉන්දියාවේ උත්තරකාන්ද් හි අවුලි හිදී පවත්වන ලදී.
අභ්‍යාසයේ තේමාව වන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝගයේ VII පරිච්ඡේදය යටතේ ‘කඳුකරයේ/ ආන්තික දේශගුණික තත්ත්වයන් තුළ ඒකාබද්ධ සටන් කණ්ඩායමක් යෙදවීමයි. තෝරාගත් මාතෘකා පිළිබඳ විධාන පශ්චාත් අභ්‍යාස සහ විශේෂඥ අධ්‍යයන සාකච්ඡා ද කාලසටහනේ කොටසක් වනු ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.
ක්ෂේත්‍ර පුහුණු අභ්‍යාසයේ විෂය පථයට බලසේනා මට්ටමින් සතුරු බලවේගවලට එරෙහිව ඒකාබද්ධ සටන් කණ්ඩායම් වලංගු කිරීම, බලසේනා/ බලඇණි මට්ටමින් ඒකාබද්ධ නිරීක්ෂණ ජාලය, හෙලිබෝන්/ගුවන් මූලද්‍රව්‍ය සහ බලකා ගුණකයන් රැකියා කිරීම ඇතුළත් වේ.
දෙපාර්ශ්වය විසින් මෙහෙයුම් වලදී සැපයුම් සහ අනතුරු කළමනාකරණය තහවුරු කිරීම, ඉවත් කිරීම සහ සටන් වෛද්‍ය ආධාර සහ උස් උන්නතාංශ ප්‍රදේශ සහ ආන්තික දේශගුණික තත්ත්වයන් සඳහා අදාළ වන අනෙකුත් අංශ හරහා ද ගමන් කරනු ඇත.