ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි පැවසූයේ ඉන්දියාව නියමිත කාලයට මාස පහකට පෙර පෙට්‍රල් වලට 10% එතනෝල් මිශ්‍ර කිරීමේ ඉලක්කය සපුරා ගත් බවයි.

2014 වසරේ එතනෝල් මිශ්‍රණය සියයට 1.5ක මට්ටමක පැවැති බව පෙන්වා දුන් ඔහු මෙම ජයග්‍රහණය පිළිබඳව රටේ ජනතාවට, ගොවීන්ට සහ තෙල් සමාගම්වලට ප්‍රශංසා කළේය.

වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පසුගිය වසර අට තුළ ගොවීන්ට එතනෝල් මිශ්‍ර කිරීම නිසා රුපියල් කෝටි 40,600ක් උපයා ගැනීමටත් හැකි වූ බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.සියයට දහයක් එතනෝල් මිශ්‍ර කිරීම නිසා කාබන් විමෝචනය ටොන් ලක්ෂ 27ක් අඩු කිරීමටත්, රුපියල් කෝටි 41,000ක විදේශ විනිමය ඉතිරි කර ගැනීමටත් හැකිවූ බව ඔහු පෙන්වා දුන්නේ ය

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෝක පරිසර දිනය නිමිත්තෙන් ඊෂා පදනම විසින් සංවිධානය කරන ලද ‘පස සුරකින්න’ වැඩසටහනට එක්වෙමින් මේ බව පැවසීය.

ඛනිජ තෙල් හා ස්වභාවික වායු අමාත්‍යාංශය පසුව මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ 2025-26 වන විට ඉන්දියාව 20% එතනෝල් මිශ්‍ර කිරීමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා දැන් ගමන් කරමින් සිටින බවයි.

ඉන්දීය මධ්‍යම රජය ඉන්දියාවේ බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව ඉහළ නැංවීමට, ඉන්ධන මත ආනයන යැපීම අඩු කිරීමට, විදේශ විනිමය ඉතිරි කිරීමට, පාරිසරික ගැටලු විසඳීමට සහ දේශීය කෘෂිකර්මාන්ත අංශයට දිරිගැන්වීම සඳහා එතනෝල් මිශ්‍ර පෙට්‍රල් (EBP) වැඩසටහන ප්‍රවර්ධනය කරයි.

2018 දී රජය විසින් දැනුම් දෙන ලද ‘ජෛව ඉන්ධන පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය’ මඟින් 2030 වන විට පෙට්‍රල්වලට එතනෝල් 20% ක් මිශ්‍ර කිරීම පිළිබඳ ඉලක්කයක් අපේක්ෂා කරයි.

ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය

2021 ජුනි මාසයේදී අගමැති මෝදි විසින් “2020-25 ඉන්දියාවේ එතනෝල් මිශ්‍ර කිරීම සඳහා වූ මාර්ග සිතියමක්” නිකුත් කරන ලදී. එය 20% එතනෝල් මිශ්‍රණයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සවිස්තරාත්මක මාර්ගයක් දක්වයි.