ඉන්දියාව ගෝලීය දීප්තිමත් ස්ථානයක් බව අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි 2023 ඔක්තෝබර් 11, බදාදා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල විසින් රට තුළ ශක්තිමත් ආර්ථික වර්ධනයක් පුරෝකථනය කිරීමෙන් පසුව පැවසීය.
අඟහරුවාදා නවතම ලෝක ආර්ථික දැක්ම  වර්ධන ප්‍රක්ෂේපන නිකුත් කරමින්, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ  විසින් ඉන්දියාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය  ප්‍රක්ෂේපනය සියයට 0.2 සිට සියයට 6.3 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ නංවා ඇති අතර එය ගෝලීය වර්ධන පුරෝකථනය සියයට 3 දක්වා අඩු කරන ලදී.
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ  හි වර්ධන පුරෝකථනය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි පැවසුවේ ඉන්දියාව ගෝලීය දීප්තිමත් ස්ථානයක්, වර්ධනයේ සහ නවෝත්පාදනයේ බලාගාරයක් බවයි. ඒ අපේ ජනතාවගේ ශක්තිය සහ දක්ෂතා නිසා බව ඔහු සඳහන් කළේය.
රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මග තවදුරටත් ඉහළ නංවමින් සමෘද්ධිමත් ඉන්දියාවක් කරා යන ගමන තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමට කැපවන බව ද ඔහු යළිත් අවධාරණය කර තිබේ.
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ  X  හි ප්‍රතිචාර දක්වමින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැවසුවේ, “අපේ ජනතාවගේ ශක්තියෙන් සහ කුසලතාවෙන් බල ගැන්වෙන ඉන්දියාව ගෝලීය දීප්තිමත් ස්ථානයක්, වර්ධනයේ සහ නවෝත්පාදනයේ බලාගාරයකි. අපගේ ප්‍රතිසංස්කරණ ගමන් මග තවදුරටත් ඉහළ නංවමින් සමෘද්ධිමත් ඉන්දියාවක් කරා යන අපගේ ගමන අපි තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්නෙමු.”
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ  හි ‘ලෝක ආර්ථික ඉදිරි දැක්ම’ අනුව, අප්‍රේල්-ජූනි කාලය තුළ අපේක්ෂිත පරිභෝජනයට වඩා ශක්තිමත් පරිභෝජනයක් පිළිබිඹු කරමින්, 2023 සහ 2024 යන දෙඅංශයේම 6.3 හි ප්‍රතිශතයක් ලෙස ඉන්දියාවේ වර්ධනය ශක්තිමත්ව පවතිනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.
ලෝකයේ දෙවන විශාලතම ආර්ථිකය වන චීනයට වඩා ඉන්දියාවේ වර්ධනය ඉහළ යනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත. චීනයේ වර්ධනය 2023 දී 5% සහ 2024 දී 4.2% ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇත.
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නවතම ලෝක ආර්ථික ඉදිරි දැක්මට අනුව, වර්ධනය වන කලාපීය අපසරනය සමඟ ගෝලීය ප්‍රකෘතිය මන්දගාමීව පවතී. “මූලික පුරෝකථනය වන්නේ ගෝලීය වර්ධනය 2022 දී සියයට 3.5 සිට 2023 දී සියයට 3.0 දක්වා සහ 2024 දී සියයට 2.9 දක්වා මන්දගාමී වීම සඳහා වන අතර එය ඓතිහාසික (2000-19) සාමාන්‍ය සියයට 3.8 ට වඩා බෙහෙවින් අඩු ය” යනුවෙන් එය පවසයි.
මධ්‍ය කාලීනව සියයට 3.1ක ගෝලීය වර්ධනය සඳහා පුරෝකථනය කර ඇත
දශක ගනනාවක් තුල ඔවුන්ගේ පහලම අගය වන අතර ඉහල ජීවන මට්ටම් කරා යාමට රටවල් වලට ඇති අපේක්ෂාවන් දුර්වල බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ  වාර්තාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.