ඉන්දියාව ගිලන් රථ 34ක් සහ පාසල් බස් රථ 50ක් නේපාලයට තෑගි කරයි

Spread the love

ඉන්දියාව ගිලන් රථ 34 ක් සහ පාසල් බස් රථ 50 ක් නේපාලය පුරා සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපන සංවිධාන වෙත තෑගි කර ඇත.

2023 ජූලි 16ඉරිදා පැවති උත්සවයකදී ඉන්දීය තානාපති නවීන් ශ්‍රීවාස්තවා විසින් නේපාල අධ්‍යාපන, විද්‍යා සහ තාක්ෂණ අමාත්‍ය අශෝක් කුමාර් රායි වෙත වාහනවල යතුරු ප්‍රදානය කරන ලදී. නගරාධිපතිවරුන්, මහ නගර සභා සභාපතිවරුන්, ප්‍රතිලාභී සංවිධානවල නියෝජිතයින්, දේශපාලන නියෝජිතයින් සහ නේපාල රජයේ නිලධාරීන් සහ සමාජ සේවකයින් සහභාගී විය.

ඉන්දීය රජය 1994 වසරේ සිට සෑම වසරකම ඉන්දීය නිදහස් දිනය සහ ජනරජ දින අවස්ථාවන්හිදී නේපාලය සමඟ මෙම හුවමාරු සිදු කරයි. තානාපති ශ්‍රීවාස්තවා පැවසුවේ මෙය නේපාල-ඉන්දියා සංවර්ධනය යටතේ ඉන්දීය රජයේ දිගුකාලීන සම්ප්‍රදායක් බවයි. සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රවල යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නේපාල රජයේ ප්‍රයත්නයන් සඳහා හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන.

දිගු ඉතිහාසයක් හා උරුමයක් ඇති ඉන්දියාව සහ නේපාලය අතර සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය තුළ මෙය ඉටු කරන කාර්යභාරය ද ඔහු අවධාරණය කළේය. නේපාල අමාත්‍ය රායි, නේපාලයේ ඉන්දීය රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති පිළිබඳව ප්‍රශංසා කළ අතර, මෙය දෙරට අතර ජනතාව අතර සම්බන්ධතාව සහ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කරන බව පැවසීය.

1994 වසරේ සිට ගිලන් රථ 974ක් සහ පාසල් බස් රථ 234ක් නේපාලය හරහා ඉන්දියාව විසින් තෑගි කර ඇත.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්

Related Posts