ඉන්දීය මැතිවරණ කොමිසම බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රකාශ කළේ ඉන්දීය ප්‍රධාන මැතිවරණ කොමසාරිස් රජිව් කුමාර් හට නේපාලයේ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ පළාත් සභාව සඳහා පැවැත්වෙන මැතිවරණය සඳහා ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයෙකු ලෙස නේපාල මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් ආරාධනා කර ඇති බවයි.

නේපාලය 2022 නොවැම්බර් 20 වන දින පළාත් සභා හතේ ආසන 550 ක් තෝරා ගැනීම සඳහා ෆෙඩරල් සහ පළාත් මැතිවරණ පවත්වනු ලබයි. ෆෙඩරල් පාර්ලිමේන්තුවට සාමාජිකයින් 275 දෙනෙකු තෝරා පත් කර ගනු ඇත.

2022 නොවැම්බර් 18 සිට නොවැම්බර් 22 දක්වා රජිව් කුමාර් රාජ්‍ය ආරාධිතයෙකු ලෙස නේපාලයට පැමිණෙන ඉන්දීය ප්‍රධාන මැතිවරණ කොමසාරිස් නිලධාරීන්ගේ දූත පිරිසේ ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරනු ඇත. ඔහු සිය සංචාරයේදී කත්මණ්ඩු නුවර සහ ඒ අවට ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන වෙත යාමට ද නියමිත ය.

මේ හා සමානව, ඉන්දියාවේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට ජාත්‍යන්තර මැතිවරණ නරඹන්නන්ගේ වැඩසටහනක් ද ඇත.එහිදී අනෙකුත් මැතිවරණ කළමනාකරණ ආයතනවල සාමාජිකයින්ට වරින් වර පවත්වනු ලබන රටේ මහ මැතිවරණය සහ සභා මැතිවරණ නිරීක්ෂණයට ආරාධනා කෙරේ.

2019 සැප්තැම්බර් සිට 2022 ඔක්තෝබර් දක්වා ඉන්දීය ප්‍රධාන මැතිවරණ කොමසාරිස් මැතිවරණ කළමනාකරණ ක්ෂේත්‍රයේ විශාලතම ජාත්‍යන්තර සංවිධානය වන ලෝක මැතිවරණ ආයතන සංගමයේ සභාපති ලෙස කටයුතු කළේය.

ලෝකයේ විශාලතම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන මැතිවරණ කොමසාරිස් එහි පැමිණීම සහ ඵලදායී මැතිවරණ කළමනාකරණය කිරීම නිල වශයෙන් පිළිගනිමින් 2022-2024 කාලය සඳහා ආසියානු මැතිවරණ අධිකාරියේ නව සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කිරීමට ඒකමතිකව තෝරාගෙන ඇත.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන සහ ක්‍රියාවලීන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, අනෙකුත් මැතිවරණ කළමනාකරණ ආයතන සහ අදාළ ජාත්‍යන්තර සංවිධාන සහ සංගම් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සහ බහුපාර්ශ්වික අන්තර්ක්‍රියා තුළින් ලොව පුරා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඉන්දීය මැතිවරණ කොමිසම නිරන්තරයෙන් නායකත්වය දී ඇත.

ඉන්දීය ප්‍රධාන මැතිවරණ කොමසාරිස් ට අනුව, එහි ඉන්දියානු ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ මැතිවරණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ආයතනය රටවල් 109 කින් නිලධාරීන් 2200 කට වැඩි පිරිසක් පුහුණු කර ඇත.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා වූ සමුළුවෙන් පසු ඉන්දීය ප්‍රධාන මැතිවරණ කොමසාරිස් විසින් ‘මැතිවරණ කළමනාකරණ ආයතන වල කාර්යභාරය, රාමුව සහ ධාරිතාව’ පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය සඳහා මෑතකදී පවත්වන ලද ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණයට නේපාල මැතිවරණ කොමිසමේ නියෝජිතයින් ද සහභාගී විය.

ඉන්දියා නිවුස් නෙට්වර්ක්ස්