අයිනගර්-බිජල්පුර-බර්ඩිබාස් හරස් දේශසීමා දුම්රිය මාර්ගයේ කුර්තා-බිජල්පුර දුම්රිය කොටසේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ඉන්දියාව-නේපාලය හරහා දේශසීමා දුම්රිය සම්බන්ධතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් වී ඇත. ජයනගර් පිහිටා ඇත්තේ ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ නේපාල දේශසීමාවේ සිට කිලෝමීටර 4ක් පමණ දුරිනි.

නේපාලයේ භෞතික යටිතල පහසුකම් සහ ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ප්‍රකාශ් ජ්වාලා විසින් 2023 ජූලි 16 ඉරිදා බිජල්පුර හි පැවති උත්සවයකදී මෙහෙයුම් ආරම්භ කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට මාදේෂ් ප්‍රදේශ්හි දේශපාලන නායකයින්, නේපාල රජයේ නිලධාරීන් සහ කත්මන්ඩු හි ඉන්දීය තානාපති කාර්යාලයේ නියෝජ්‍ය දූත මණ්ඩල ප්‍රධානියා සහභාගී විය.

දුම්රිය මාර්ගයේ මෙම කොටස නේපාලයේ කුර්තා, පිප්රාදි, ලෝහර්පත්ති, සිංයාහි සහ බිජල්පුර යන දුම්රිය ස්ථාන හරහා විහිදෙන 17.3 km ආවරණය කරයි. මෙම ඉදිකිරීම ඉන්දීය රජය විසින් ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 783.83 ක ආධාර යටතේ සිදු කෙරේ. මෙම කොටස නේපාලයට විධිමත් ලෙස පැවරීම 2023 ජුනි මාසයේදී අගමැති පුෂ්ප කමල් දහාල් ‘ප්‍රචණ්ඩ’ ගේ ඉන්දීය සංචාරය අතරතුර සිදු විය.

මෙය කිලෝමීටර් 68.72 ක ජයනගර්-බිජල්පුර-බර්ඩිබාස් පුළුල් මාපක හරස් මායිම් දුම්රිය මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියරයි. පළමු අදියර, ජයනගර් (මධුබානි දිස්ත්‍රික්කයේ, බිහාර්හි) සහ කුර්තා (නේපාලයේ) අතර 2022 අප්‍රේල් මාසයේදී ආරම්භ කරන ලදී. ජයනගර්-කුර්තා කොටසේ දුම්රිය ස්ථාන අටක් ඇත, ජයනගර්, ඉනර්වා (මායිමේ), ඛජුරි, මහිනත්පූර්, බයිදේහි, පර්වහා , ජනක්පූර් සහ කුර්තා.

බිජල්පුර සිට බාර්ඩිබාස් දක්වා තුන්වන අදියර සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම මේ වන විට සිදු වෙමින් පවතී. 2014 වන තෙක්, ජයනගර් සහ ජනක්පූර් අතර පටු දුම්රිය සේවාවක් ධාවනය විය.

නේපාලයේ සංවර්ධන ප්‍රයත්නයන් සඳහා ඉන්දීය රජය දක්වන සහයෝගය වෙනුවෙන් ජ්වාලා ස්තූතිය පුද කළ අතර, දුම්රිය සම්බන්ධතාවය මිනිසුන් අතර සම්බන්ධතාව ඉහළ නංවන අතර නේපාලයේ සංචාරක ව්‍යාපාරය වැඩිදියුණු කරන බව අවධාරණය කළාය. දෙරට අතර සංවර්ධන හවුල්කාරිත්වය සඳහා ඉන්දීය රජයේ කැපවීම ප්‍රසන්න ශ්‍රීවාස්තවා අවධාරණය කළේය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය නේපාලයේ නව ප්‍රදේශවලට විශ්වාසදායක, දැරිය හැකි සහ වේගවත් ප්‍රවාහනයක් ගෙන ඒම අරමුණු කරයි. එය ඉන්දියාවේ සහ නේපාලයේ සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘති මාලාවක කොටසක් වන අතර, ඉන්දීය රජයේ අසල්වැසි ප්‍රථම ප්‍රතිපත්තිය දෙසට, දෙදෙනා අතර භෞතික සම්බන්ධතාව වැඩි දියුණු කිරීමට උත්සාහ කරයි.