ඉන්දියානු නාවික හමුදාව සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නාවික හමුදාව කාලගුණ විද්‍යාව සහ සාගර විද්‍යාව වැනි ලිපිගොනු වල එකට වැඩ කිරීමට සැරසේ

Spread the love
අවශ්‍යතා සපුරාලන නාවික සාගර විද්‍යා සහ කාලගුණ විද්‍යා පාසල වෙත ද ගියහ.
දූත පිරිස ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ ප්‍රමුඛතම නාවික ගුවන් තොටුපළ වන ගෝවා හි අයි.එන්.එස්   හන්සා හි ගුවන් බලඝණ සහ කාලගුණ කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන අතර ඉන් අනතුරුව IHQ MoD (නාවික හමුදාව) හිදී කොමදෝරු (නාවික සාගර විද්‍යාව සහ කාලගුණ විද්‍යාව) සමඟ හමුවක් පවත්වනු ඇත.
මෙම සහයෝගීතාවයේ අරමුණ වන්නේ අන්‍යෝන්‍ය ඉගෙනීම පෝෂණය කිරීම සහ කාලගුණ විද්‍යාව සහ සාගර විද්‍යාව සම්බන්ධ සංකීර්ණ ගැටළු විසඳීම සඳහා සාමූහික හැකියාව ශක්තිමත් කිරීමයි. තවදුරටත් සහයෝගීතාවය සඳහා ක්ෂේත්‍ර සැකසීම සඳහා නැව් දෙකම ඔවුන්ගේ ප්‍රවීණත්වය සහ තීක්ෂ්ණ බුද්ධිය බෙදාහදා ගනු ඇත.
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ නාවික හමුදාවේ සහ ඉන්දීය නාවික හමුදාවේ ප්‍රවීණත්වය, උද්යෝගය සහ කැපවීම, නෞකා දෙකෙහිම මෙහෙයුම් සහ විද්‍යාත්මක හැකියාවන් සාරවත් කරනු ඇති අතර අන්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා වෘත්තීය හුවමාරුව ඉදිරියට ගෙන යාමට බොහෝ දුරක් යා හැකිය.

Related Posts