ඇමෙරිකාවේ උද්ධමනය නැවත ඉහළට

Spread the love

2009 දී 14.3% වූ ඇමෙරිකාවේ දරිද්‍රතාවය 2010 වන විට 15.1% දක්වා තවදුරටත් ඉහළගොස් ඇති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කරයි.
2010 ප‍්‍රතිශතය 1983 න් පසුව වාර්තා වූ ඉහළම දරිද්‍රතා ප‍්‍රතිශතය ලෙසද සැලකේ. එමෙන්ම පසුගිය සිවු වසර පුරාවටම ඇමෙරිකාවේ දරිද්‍රතාවය ඉහළගොස් තිබේ.
පසුගිය වසර වන විට ඇමෙරිකාවේ දරිද්‍රතාවය මිලියන 46.2ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවත් සමස්ථ ජනතාව හා සැසඳීමේ දී පුද්ගලයන් සය දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙක් දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන බව වාර්තා වේ. මෙහි වැඩිම පිරිසක් වාර්තා වන්නේ මිසිසිපි ප‍්‍රාන්තයෙනි.
පුද්ගලයන් සිවුදෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක වාර්ෂික ආදායම ඇ. ඩොලර් 22,314කට අඩු නම් හෝ තනි පුද්ගලයෙකුගේ වාර්ෂික ආදායම ඇ. ඩොලර් 11,139 කට අඩු නම් ඔවුන් දරිද්‍රතාවයෙන් පෙළෙන්නන් ලෙස ඇමෙරිකාවේ සැලකේ.


RSL

Related Posts