අපේකෂකයින් නව දෙනෙකු තවමත් වත්කම් බැරකම් ඉදිරිපත් කර නැහැ

Spread the love

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී තේරී පත්වු අපේකෂකයින් අතුරින් නව දෙනෙකු තවමත් වත්කම් බැරකම් ඉදිරිපත් කර නොමැති බව මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය සදහන් කළේ අපේක්ෂකයින් 411 දෙනෙකු වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදි අපේක්ෂකයින් 420 දෙනෙකු තේරි පත්විය.

මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සදහන් කළේ පරාජිත අපේක්ෂකයින්ට ද වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරිමට නොවැම්බර් 25 වනදා දක්වා අවස්ථාව ලබා දී ඇති බවය.

එලෙස වත්කම් බැරකම් ඉදිරිපත් නොකරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව දඬුවම් පැමිණවිය හැකි බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය සදහන් කළේය.

Loading...

RSL

Related Posts