ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් දිනපතා මුඛ පිළිකා රෝගීන් 06ක් – ඔබ සුරක්ෂිත බව සහතික ද ?

Spread the love

දුම්කොළ සහ මත්පැන්වලින් වැළකී මුඛ පිළිකාවෙන් ගැළවෙමු !

විශේෂඥ වෛද්‍ය පාලිත කරුණාපේම – ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ, අධ්‍යක්ෂ (සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන හා ප්‍රචාර)

පසුගිය ජූලි 27 වැනි දිනට යෙදී තිබූ ‘ලෝක හිස හා ගෙළ ආශ්‍රිත පිළිකා දිනය‘ නිමිත්තෙනි.

සටහන – සුනෙත් බණ්ඩාර

RSL

Related Posts