රජයේ කොරෝනා සහන සහ බලපෑම ගැන රනිල්ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

Spread the love

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක, හිටපු අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා අද (5) දින සමාජජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කළා. එම නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන් මෙසේයි.

RSL

Related Posts