මද්රසා සහ ජාත්‍යන්තර පාසල් ‘ජාතික අධ්‍යාපන පද්ධතියට’ එක් කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවක්

Spread the love

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් දර්ශක වල ඇත්තේ සමානයන්ට අසමාන ලෙස නො සැලකිය යුතු බවයි. එහෙත් අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය සැකසී ඇත්තේම සමානයන්ට අසමාන ලෙස සැලකීමටය.

සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ ම වරදින් ජාතීන් අතර අසමගිය අසහනය සහ  ගැටුම් ඇති වීම දක්වා වර්ධනය වී අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය ම රට අස්ථාවර බවට පත් කරලීමට දායක වී ඇත.
ජාතික පාසල් පද්ධතිය තුළ එක අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් අන්තර් ජාතික පාසල් තුළ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද කිහිපයක් සහ මද්රසා නමින් වෙනත් පාසල්වල ආගමික මුහුණුවරින් රටේ අනාගත පරපුර පැති කිහිපයකට කඩා අසමගිය හා වෛරය වැපිරීමට  පදනම් වන කරුණු ඉස්මතු කර රටේ  අනාගත පරපුර  වර්තමානයේ දී  අඳුරු යුගයකට තල්ලු කර දමා ඇත.

ගරු  ජනාධිපති තුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය යථාර්තයක් වනු දැකීමට මෙන් ම  මේ රටේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජාතීන්ට අයත් දරුවන් ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කරලීමට නම් සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමයම දැඩි වෙනසකට භාජන විය යුතුව ඇත.

අනාගතයේ රට ගැටුම්වලින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට සහජීවන පැවැත්ම සඳහා  රටේ සමස්ත අධ්‍යාපන ක්‍රමය ම එකම විෂය නිර්දේශයක් එක නීතියක් යටතට පත් විය යුතුව ඇත.
එනම් දැනට බහුතර සිසුන් ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්නා දේශීය විෂය නිර්දේශය සිංහල ද්‍රවිඩ  ඉංග්‍රීසි   මාධ්යයෙන්  රට පුරා පිහිටි ජාතික පාසල් පද්ධතිය තුළ මෙන්ම පෞද්ගලික ව පවත්වාගෙන යන පාසල්  තුළ ද දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරලිය යුතු ව ඇත.

රැකියා ලබා දීමේදී සහ උසස්වීම් ලබා ගැනීමේදී  වෙනත් සියලු කටයුතු වල දී අන්තර්ජාතික පාසල් වල ඉගෙන ගන්නා සිසුන්ට  මෙන් ම ජාතික පාසල් පද්ධතියේ  ඉගෙන ගන්නා සිසුන්ට සමාන යන්ට අසමාන  ලෙස සැලකීමක් සිදුවන බැවින් අන්තර් ජාතික විෂය ධාරාව මේ රටේ තානාපති සේවාවන්හි සහ විදේශිකයන් ගෙ  දරුවනට පමණක් සීමා කළ යුතු අතර, රටේ සියලුම දරුවන් ට එක නීතියක් එක රටක් එක අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් අනුව දේශීය විෂය ධාරාවන් ඔවුන්ගේ බසින් ඉගැන් වීමට පහසුකම් සලසා දිය යුතුව ඇත. එය අනිවාර්ය කළ යුතුව ඇත..

 මෙ රටේ රැකියා ලබා දීම දේශීය විෂය නිර්දේශයට සුදුසුකම් ලත් අයට පමණක් සීමා විය යුතු අතර විදේශ රැකියා බලාපොරොත්තුවෙන් අන්තර් ජාතික විෂය නිර්දේශය හදාරන අයවලුන්ට මේ රටේ යම් රැකියාවක් ලබා දෙන්නේ නම් මැලේසියාවේ මෙන් අප කටයුතු කළ යුතු ව ඇත 
බලය මුදල් යම් දේශපාලන හා   ආගමික ඇඟිලි ගැසීම් හේතුවෙන් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය වෙනස්  නොවිය යුතු අතර රටේ සියලුම දරුවන් තම මව් රටේ ඉතිහාසය අනිවාර්යයෙන් දැන ගත යුතු ව ඇත.

වර්තමානයේ දී විදේශ රටක පුරවැසිභාවය ඉල්ලීම් කිරීමේ දී පවා එම රටේ ඉතිහාසය හැදෑරීමට සහ ප්‍රධාන ආගම පිළි ගන්නා බවට සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුව ඇති අතර, මෙරටේ ජිවත් වන සියලුම ශ්‍රී ලාංකික දරුවන් එක අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයක් යටතේ රටේ ඉතිහාසය අනිවාර්යෙන් හැදෑරිය යුතු ව ඇත.

බලය මුදල් දේශපාලන අධිකාරිය ආගම් අරමුණු  වලින් තොරව මේ රටේ සියලු දරුවන් අනාගතයේ දී එකට ජීවත්ව සිටිනු දැකීම සඳහා සහ අනාගත ගැටුම් වලින් තොර ව සිටීම සඳහා මේ රටේ සියලුම දරුවන්ට දේශීය චින්තනය ඇතුළත් පාසල් විෂය ධාරාවක් නිර්දේශ කළ යුතුව ඇත. එසේම තම මව් බසින් තමන් කැමති ආගමක විෂයක්  ඉගැන්වීමට ද ඔවුන්ට පහසුකම් සැලසිය යුතුව ඇත.

අනාගතයේ ඇති විය හැකි විශාල අර්බුද වලින් රට බේරී මේ රටේ අනාගත පරපුරේ අභිවෘද්ධිය උදෙසා වත්මන් දේශපාලන අධිකාරිය  මේ රටේ වැඩිහිටියන් සියලු දෙනා උගතුන් විද්වතුන් කඩිනම්න් තම පෞද්ගලික මතය නොව  රටේ පොදු මතය වෙනුවෙන් පෙළ ගැසීමට කාලය එළඹ ඇත.

මහජන යුතුකම් කේන්ද්‍රය

RSL

Related Posts