නිවසේදීම ‘කොම්පෝස්ට්’ නිෂ්පාදනය කර ගනිමු ද ?

Spread the love

නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය ආරම්භ වන්නේ කුටුම්භ මට්ටමින් වන අතර බොහෝ නාගරික ප්‍රදේශවල කුණු කසළ ප්‍රධාන වේ.

අපද්‍රව්‍ය අවම කිරීම සහ හැකි තරම් ප්‍රභවයන්  කළමනාකරණය කිරීම, පිරිවැය අඩු කිරීම සහ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතිවල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වඩාත් වැදගත් මෙවලම් දෙක වේ.

මේ අනුව ගෘහස්ථ මට්ටමින් අපද්‍රව්‍ය ප‍්‍රතිචක‍්‍රීකරණය ඉතා වැදගත් වේ.

ගෘහස්ථ අපද්‍රව්‍යවල ප්‍රධාන අංග වන්නේ ආහාර අපද්‍රව්‍ය සහ කාබනික ද්‍රව්‍යයි. කුටුම්භ විසින් ජනනය කරන අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය අතර අකාබනික සංරචක වන ප්ලාස්ටික්, ලෝහ, වීදුරු සහ පස් වැනි නිෂ්ක්‍රීය ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් වේ.

ගෘහස්ථ මට්ටමින් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම කාබනික අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා වැදගත් ක්‍රමයක් වන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් ගෘහස්ථ අපද්‍රව්‍ය වලින් විශාලතම කොටස ඒ සදහා භාවිතා කළ හැකි වේ.

ගෘහස්ථ අපද්‍රව්‍යවල කාබනික අපද්‍රව්‍යවල කොටස සාමාන්‍යයෙන් සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල ඉහළ ය. උදාහරණයක් ලෙස නේපාලයේ මුළු අපද්‍රව්‍යවලින් 65%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කාබනික අපද්‍රව්‍ය වේ.

‘කොම්පෝස්ට්’ Compost  යනු කාබනික ද්‍රව්‍ය පස සඳහා වටිනා පෝෂ්‍ය පදාර්ථ බවට දිරාපත් කිරීම සඳහා ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අපද්‍රව්‍යවල පරිසරය ප්‍රශස්ත කිරීමේ ක්‍රියාවලියකි.

ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් සඳහා පහත සඳහන් අදියර තුන ඇතුළත් වේ:

 1. අපද්‍රව්‍ය සකස් කිරීම – Waste preparation
 2. අපද්‍රව්‍ය පිරිහීම – Degradation of waste
 3. අපද්‍රව්‍ය නිම කිරීම- Finishing of waste

1. අපද්‍රව්‍ය සකස් කිරීම

අපද්‍රව්‍ය වර්ග කිරීම හා වේගයෙන් පිරිහීම සඳහා සූදානම් කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙයට පහත පියවර ඇතුළත් වේ:

 1. කාබන් සිට නයිට්‍රජන් අනුපාතය (C: N) 25 ට ආසන්න බව සහතික කිරීම සඳහා අපද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කරන්න.
 2. අපද්‍රව්‍ය ඕනෑවට වඩා කාබන් (සාමාන්‍යයෙන් වියළි කොළ වැනි දුඹුරු අපද්‍රව්‍ය) තිබේ නම් එය ඉහළ නයිට්‍රජන් අන්තර්ගත අපද්‍රව්‍ය සමඟ මිශ්‍ර කළ යුතුය (එසේම හරිත තණකොළ කැපීම වැනි හරිත අපද්‍රව්‍ය ලෙස හැඳින්වේ).
 3. මුළුතැන්ගෙයි අපද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් කොම්පෝස්ට් සඳහා සුදුසු C: N අනුපාතයක් ඇත.
 4. අපද්‍රව්‍ය කුඩා කැබලිවලට කපන්න. කොම්පෝස්ට් ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා විශාල කාබනික අපද්‍රව්‍ය කුඩා කැබලිවලට කපා ගත යුතුය.
 5. තෙතමනය  50%ක් පමණ සකසන්න. 50% තෙතමනය සහිත කොම්පෝස්ට් ගොඩකට තෙතමනය දැනිය යුතු නමුත් එයින් ජලය බැස නොයා යුතුය.
 6. කොම්පෝස්ට් ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා පරිණත කොම්පෝස්ට් හෝ ඵලදායී ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් Effective microorganisms (EM) වැනි ආරම්භකයක් එක් කරන්න.

2. අපද්‍රව්‍ය පිරිහීම/ Degradation of waste

අපද්‍රව්‍ය කොම්පෝස්ට් සඳහා අමුද්‍රව්‍ය බවට පරිවර්තනය කළ පසු, පහත සඳහන් එක් ක්‍රමයක් භාවිතා කරමින් අපද්‍රව්‍ය පිරිහීමට ලක්විය හැකිය.

පිරිහීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කළ යුත්තේ ප්‍රමාණවත් උෂ්ණත්වය, තෙතමනය හා වාතනය පවත්වා ගැනීමෙනි.

මෙම අවස්ථාවෙහිදී කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා විවිධ වර්ගයේ ක‍්‍රමවේද ඇත.  

 1. වළවල්වල කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම/ Compost pits
 2. ගොඩවල්වල කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම / Compost piles
 3. යන්ත්‍ර තුළ කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම / In-vessel composting
 4. පණුවන් මගින් කොම්පෝස්ට් Vermi-composting කිරීම.

කොම්පෝස්ට් වළවල්/Compost pits

කාබනික අපද්‍රව්‍ය කොම්පෝස්ට් කිරීම සඳහා එක් සරල ක්‍රමයක් නම් එය වළවල්වලට දමා මාස හයක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් තුළ කොම්පෝස්ට් බවට හැරවීමට ඉඩ දීමයි.

මෙම ක්‍රියාවලියට යම් ඉඩක් හා කාලයක් අවශ්‍ය වන නමුත් ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ අපද්‍රව්‍ය වළේ වළලා ඇති බැවින් එය නොපෙනීමයි.

කොම්පෝස්ට් ගොඩවල් Compost piles

මෙම ක්‍රමයේදී අපද්‍රව්‍ය ගොඩවල්වල ගොඩ ගසා නිතිපතා හැරී වාතනයට ඉඩ සලසයි. ගොඩවල ප්‍රමාණය අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය හා පවතින ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් විය හැකි නමුත් සාමාන්‍යයෙන් එය සෑම පැත්තකින්ම මීටර් 1 සිට 2 දක්වා විය යුතු අතර උස මීටර 1.5 ට නොඅඩු විය යුතුය. ගොඩවල් එකට තබා ගැනීමට කුකුළු කම්බි හෝ ලී ලෑලි භාවිතා කළ හැකිය.

යන්ත්‍ර තුළ කොම්පෝස්ට් කිරීම / In-vessel composting

කොම්පෝස්ට් බෑග් හෝ බඳුන් වලින් සාදා ගත හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් වාතනයට ඉඩ දීම සඳහා බඳුනේ හෝ බෑග් වල සිදුරු සාදා ඇත. කොම්පෝස්ට් බඳුන් ලීටර් 100 සිට 200 දක්වා ප්ලාස්ටික් බඳුන් හෝ බැරල් සෑදිය හැකිය.

නිසි වාතනයට ඉඩ දීම සඳහා, බඳුන සාමාන්‍යයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා ඇත. කාබනික අපද්‍රව්‍ය ඉහළ කොටසට දමා දිරාපත් වීමට ඉඩ දී කොම්පෝස්ට් සකස් කළ පසු එය පහළ කොටසේ ඉවත් කරනු ලැබේ.

ග්‍රිල් සහ සිදුරු මගින් බඳුනේ සාදන ලද ස්වාභාවික ක්‍රියාවලිය නිසා, මෙම ක්‍රමයේදී අපද්‍රව්‍ය නිතර හැරවීම අවශ්‍ය නොවේ.

නේපාලය, බංග්ලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල මහ නගර සභා සහ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන විසින් ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සහනාධාර මිල ගණන් යටතේ පදිංචිකරුවන්ට කොම්පෝස්ට් බඳුන් බෙදා හරිනු ලැබේ (තුලාධාර් 2004; අලි 2004; ලෙකම්මුඩියන්ස් සහ වෙනත්. 2009).

පණුවන් මගින් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම / Vermi-composting

කිරීම සඳහා විශේෂිත පස් පණුවන් භාවිතා කිරීම මෙයට සම්බන්ධ වන අතර එය පාංශු ව්‍යුහය හා සාරවත් බව වැඩි දියුණු කිරීමේදී සාමාන්‍ය කොම්පෝස්ට් වලට වඩා හොඳය.

පණුවන් මගින් කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම සරල හා ඵලදායී ක්‍රියාවලියක් වන අතර එය කුස්සිය තුළම ගෘහස්ථව කළ හැකි අතර එයට ඉතා සුළු ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන අතර ගන්ධය වැනි ගැටළු ඇති නොවේ.

පණු කොම්පෝස්ට් සඳහා බහුලව භාවිතා වන පණුවන් විශේෂ වන්නේ අයිසෙනියා ෆොයිටිඩා – Eisenia foetida, ලුම්බ්‍රිකස් රුබෙලස් Lumbricus rubellus සහ අයිසෙනියා හෝර්ටෙන්සිස් Eisenia hortensis (KOFF et al. 2007).

පණුවන් නොගැඹුරු පෙට්ටියක හෝ ටබ් එකක පොල් ලෙල්ල හෝ කඩදාසි කඩදාසි වැනි ලිහිල් ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද ඇඳ ඇතිරිලි වල තබා ඇති අතර මුළුතැන්ගෙයි අපද්‍රව්‍ය වැනි මෘදු කාබනික ද්‍රව්‍ය වලින් පෝෂණය වේ. මාස දෙකකට පමණ පසු කොම්පෝස්ට් අස්වැන්න නෙළා ගත හැක්කේ කොම්පෝස්ට්

ස්වරූපයෙන් කොම්පෝස්ට් දමා ඉහළ ස්ථර ඉවත් කරමිනි. පණුවන් ආලෝකයෙන් පලා යන විට කේතුවක පතුලට යයි.

කොම්පෝස්ට් බදුනක සැලැස්ම. මුලාශ්‍රය: ENPH

කොම්පෝස්ට්වල වැදගත්කම

කොම්පෝස්ට් මගින් අපද්‍රව්‍යවල පාරිසරික බලපෑම් අවම කරන අතර පාංශු සාරවත් බව සහ ව්‍යුහය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කොම්පෝස්ට් අත්‍යවශ්‍ය වේ.

කාබනික අපද්‍රව්‍ය වලට අමතරව, මුත්‍රා හැරවීම සහ කොම්පෝස්ට් වැසිකිළි වල එකතු කරන ලද මළ මූත්‍රා සහ මල බද්ධ සඳහා ද්විතියික ප්‍රතිකාරයක් ලෙස කොම්පෝස්ට් යෙදිය හැකිය.

කාබනික ද්‍රව්‍ය පිරිහීම ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියක් වන නමුත් අපද්‍රව්‍යවල ක්ෂුද්‍රජීවී ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පරිසරය ප්‍රශස්ත කිරීම මගින් කොම්පෝස්ට් මඟින් මෙම ක්‍රියාවලිය පාලනය කිරීමට හා වේගවත් කිරීමට ඉඩ ලබා දේ.

කොම්පෝස්ට් භාවිතයේ වාසි

 1. කාබනික අපද්‍රව්‍ය සුවඳ, ලීචේට්, මැස්සන් හා මීයන් වැනි ගැටළු ඇති කරන අතර හරිතාගාර වායුවක් වන මීතේන් ගොඩකිරීමේ ස්ථානවල කාබනික අපද්‍රව්‍ය කොම්පෝස්ට් කිරීමෙන් ගොඩබෑමේ ස්ථානයේ මෙම ගැටළු අවම වේ.
 2. නිවසේදී කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය කිරීම කාබනික ගොවිතැන භාවිතය දිරිමත් කරන අතර රසායනික පොහොර අවශ්‍යතාවය අඩු කරයි
 3. ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් මගින් එකතු කර කළමනාකරණය කළ යුතු අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය අඩු කරයි, එමඟින් ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ පිරිවැය අඩු කරයි
 4. අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම සහ කළමනාකරණ පද්ධති ඵලදායී නොවන ප්‍රදේශවල ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් මඟින් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම හා ඒ හා සම්බන්ධ පාරිසරික බලපෑම් අවම කරනු ඇත පුද්ගලික අපද්‍රව්‍ය අලෙවිකරුවන් සාමාන්‍යයෙන් කාබනික අපද්‍රව්‍ය එකතු නොකරන බැවින් ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ අනුපාතය ඉහළ නැංවීමට උපකාරී වේ.
 5. ගෘහස්ථ මට්ටමින් කාබනික අපද්‍රව්‍ය හා කොම්පෝස්ට් වෙන් කිරීමෙන් ඉතිරි අපද්‍රව්‍ය පිරිසිදුව හා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමට පහසු වේ.
 6. ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් යනු අවම සම්පත් සහිතව ඕනෑම කෙනෙකුට නිවසේදී කළ හැකි සරල භාවිතයකි
 7. ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් කුඩා දරුවන්ට අධ්‍යාපනික මෙවලමක් විය හැකිය.

කොම්පෝස්ට් භාවිතයේ  අවාසි

 1. නිසියාකාරව සිදු නොකළ හොත්, ගෘහස්ථ කොම්පෝස්ට් මගින් සුවඳ, ලීචේට්, මැස්සන් සහ මීයන් වැනි ගැටළු ඇති විය හැක
 2. කොම්පෝස්ට් සෑදීම සඳහා කුඩා ඉඩක් අවශ්‍ය වේ, විශේෂයෙන් කොම්පෝස්ට් වලවල් හෝ ගොඩවල්
 3. උද්‍යාන හෝ මල් භාජන නොමැති නිවාසවල කොම්පෝස්ට් එතරම් ප්‍රයෝජනවත් නොවනු ඇත.
 4. කොම්පෝස්ට් සකස් කළ පසු එය පසෙට මිශ්‍ර කිරීමට පෙර පරීක්ෂා කළ යුතුය. (KOFF et al. 2007):
 • කොම්පෝස්ට් ගොඩවල අභ්‍යන්තර උෂ්ණත්වය සහ පරිසර උෂ්ණත්වයේ අංශක 5ක වෙනසක් ඇත.
 • කොම්පෝස්ට් තුළ ඉතිරිව ඇති ශාක ද්‍රව්‍ය අල්පය.
 • කොම්පෝස්ට් තද දුඹුරු, පෙනුමක් ඇත (චොකලට් කේක් වලට සමානයි)
 • කොම්පෝස්ට් සූදානම් වූ පසු, එය  භාවිත කිරීම සඳහා මාසයක් පමණ ඉතිරි කර සිහින් දැලක් භාවිතයෙන් හලා ගත යුතුය. අවසාන නිෂ්පාදනය දැන් කොම්පෝස්ට් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.
 • තවමත් දිරාපත් නොවූ ඕනෑම ද්‍රව්‍යයක් නැවත කොම්පෝස්ට් ගොඩට හෝ බඳුනට දැමිය හැකිය.

භූෂාන් තුලාධර් (පරිසර හා මහජන සෞඛ්‍ය සංවිධානය (ENPHO))

RSL

Related Posts