ඡන්දය සලකුණු කිරීමට තමාගේ පෑනක් භාවිතා කළ හැකියි – මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව

Spread the love

අගෝස්තු 05 වැනි පැවැත්වෙන මහ මැතිවරණයේදී ඡන්ද දායකයින්ට ස්වකීය ඡන්දය සලකුණු කිරීම සදහා අවැසි නම් තමන්ගේම පෑනක් භාවිතා කිරීමට අවසර ඇති බවත් එම පෑන කලු හෝ නිල් පැහැති බෝල තුඩ සහිත පෑනක් විය යුතු බවත් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් අද (01) දින නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක සදහන් වේ.

එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සදහන් වන්නේ ඡන්ද දායකයා විසින් රැගෙන එනු ලබන පෑන යම් පක්ෂයක් හෝ අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රවර්ධනය වන ආකාරයේ කිසිදු සලකුණක් / වර්ණයක් හෝ ලාංඡනයක් සහිත එකක් නොවි යුතු බවත් එවැනි පෑන් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට රැගෙන ඒමෙන් වළකින ලෙසයි.

යම් ඡන්ද දායකයෙකුට ඡන්දය සලකුණු කිරීමට තමන්ගේම පෑනක් රැගෙන ඒමට නොහැකි වුවහොත් එවැනි ඡන්ද දායකයින් සදහා ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේදී විෂබීජහරණය කරන ලද බෝලතුඩ පෑන් සැපයීමට ක්‍රියාකරන බව ද මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සදහන් වේ.

RSL

Related Posts