හොරාගෙ අම්මගේ පේන කීම!

Spread the love

Police medeaපොලිසිය ප්‍රතිසංස්කරණය කළ යුතු ආයතනයක් බව අපි මෙයට දින කිහිපයකට පෙර මෙහි සටහන් කර තැබුවෙමු. ඇඹිලිපිටිය පෙදෙසේ ඇතිවූ සිද්ධියකින් තරුණයෙක් මරණයට පත් විය. එහි දී පොලිසිය අනිසි ලෙස මැදිහත් වූ බව පමණක් නොව ඔහු ඝාතනය කර දැමූ බව ප්‍රදේශවාසීන් ඍජුව චෝදනා කරති. රජය පාර්ශ්වයෙන් ද පොලිස් නිලධාරින් මාරු කර යැවීමෙන් යම් බඳු ප්‍රශ්නයක් ඇති බව පිළිගෙන හමාර ය.

නිරවද්‍ය පරික්ෂණයක් සිදුවන්නටත් පෙර නිගමන ප්‍රකාශ කරන්නට ගොස් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර හත් පොලේ ගා ගත් බව කවුරුත් දනිති. දැන් මේ සිද්ධියේ දී පොලිසිය වෙනුවෙන් උසාවියේ පෙනී සිටීමට පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ම පත් කර තිබේ. පොලිසියේ ප්‍රතිරූපය රකින්නට පත් කර ඇති ඔහු මෙම සිදුවීම කෙරෙහි පෙනී සිටීම අතිශය ආචාරධර්ම විරෝධී බවට සැකයක් නැත. පරික්ෂණ සිදුකෙරෙන්නේ ද පොලිසිය මගිනි. චෝදනාව ද පොලිසියට විරුද්ධව ය. පෙනී සිටින්නේ ද නීතිඥයෙකුට වඩා සිවිල් බලයක් හිමි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ය. මෙයට පෙර මෙවැනි සිදුවීම් ඇති වූ කල පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයෙක් නඩුවලට පෙනී සිටියා ද? මේ සිදුවීමට විශේෂයක් ඇයි?

රාජ්‍ය ආයතන නඩත්තු වන්නේ ජනතා බදු මුදලිනි. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා වැටුප් ලබන්නේ ද ජනතා මුදල් වලිනි.

රාජ්‍ය ආයතන ඇත්තේ උද්දච්චකම් පෑමට නොවේ!

RSL

Related Posts