බන්ධනාගාර වලට වෙඩි නොවදින බස් රථ

Spread the love

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වෙඩි නොවදින ආරක්ෂක බස් රථයක් නිර්මාණය කර තිබේ.

බන්ධනාගාරගතවන දරුණු අපරාධකරුවන් සහ පාතාල සාමාජිකයින් රැගෙනයමින් සිටියදී පසුගිය කාලයේ අවස්තා කිහිපයකදීම බන්ධනාගාර බස්රථවලට වෙඩි තැබීම් ගණනාවක්ම වාර්තා වූ අතර ඉන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් මෙන්න සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකුම ජීවිතක්ෂයට පත් වූහ.

එයට පිළියමක් ලෙස කෑගල්ල බන්ධනාගාර සහකාර අධිකාරී වරයාගේ සංකල්පයක් අනුව මෙම බස් රථය නිර්මාණය කර ඇත.

බන්ධනාගාර භාවිතයේ තිබූ බස් රථයක් නවීකරණය කරමින් මෙම වෙඩි නොවදින බස් රථය නිර්මාණය කර තිබේ.

මෙවැනි බස් රථයක් විදේශයකින් ආනයනය කළේ නම් රුපියල් ලක්ෂ 20ක පමණ මුදලක් වැය වන බවත් මෙම බස් රථය නවීකරණය කිරීම සඳහා වැයවූයේ රුපියල් ලක්ෂ 7ක මුදලක් බවත් වාර්තා වේ.

RSL

Related Posts