මිථ්‍යාව මත ම යැපෙන මහින්ද කල්ලිය

Spread the love

LNDQ1234558902

මහා පරිමාණ වංචා දූෂණ පිළිබඳව පරික්ෂණ ප්‍රමාද වන විට සැළිය රත්වන තුරු දිය කෙළි කළ කකුළුවන් මෙන් “කෝ හොරු අැල්ලුවා දැ” යි වහසි බස් දෙඩූ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හෙවත් මහින්ද කල්ලිය පරික්ෂණ නිසි පරිදි පැවැත්වෙද්දී දේශපාලන පළිගැනීම් කරනවා යැ යි විළාප නගති.

වැරදි කර නැත්නම් කිසිවෙක් බිය විය යුතු නොවේ. තමාගේ නිර්දෝෂී බව ඔප්පු කිරීමට නීතිඥ සහය ලබා ගැනීමට ලංකාව තුළ කිසිවෙක්ට තහනමක් ද පනවා නැත.

ඉකුත් රාජපක්ෂ පාලන යුගයේ සියලු දේවල් තීරණය කරනු ලැබුවේ, කට්ටාඩියන් සහ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුප්තාචාර්යවරුන්ගේ උපදෙස් අනුව ය. ජනපතිව සිටි මහින්ද රාජපක්ෂ සියලු තැන්වල සර්වජන වශී වජ්‍රායුධයක් ගෙන ගියේ ය. රොකට් යවන විද්‍යාවක් හදාරනලද බව කියන රෝහිත රාජපක්ෂගේ අයියා නාමල් ද එවැනි ම එකක් අරන් ගියේ ය.

තමන්ගෙන් පළිගන්නේ යැ යි කියමින් දැන් මේ කල්ලිය ඊට විරුද්ධව දේවාලෙ ගානෙ පොල්ගසන්නට යති. සැබැවින් ම ඇත්ත ය. නීතිය ඉදිරියට ගිය විට වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් ලැබෙන නිසා මිථ්‍යාව පසු පස යාම ලෙහෙසිය පහසු ය.

RSL

Related Posts