විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන 67ක් අසාදු ලේඛනයට

Spread the love

ගත වු මාස 6ක කාලය තුළ විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන 67ක් අසාදු ලේඛන ගත කළ බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි.

පසුගිය වසරේ දී විදේශ රැකියා නියෝජිත ආයතන 61ක් අසාදු ලේඛන ගත කර තිබෙන අතර පැමිණිලි විසඳීම සඳහා ප්‍රමාණවත් සහයක් නොදැක්වීම කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි නොකර අයථා ක්‍රම මඟින් පුද්ගලයින් විදේශගත කිරීම, ව්‍යාජ ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම, මුල්‍ය වංචා සිදුකිරීම ඇතුළු කරුණු හේතුවෙන් එම පියවර ගත් බව කාර්යාංශය සඳහන් කළේය.

විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි රැකියා නියෝජිත ආයතන 702ක් පවතින අතර ඉන් 355ක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේම බව සඳහන්.

විදේශ රැකියා අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරාල මහත්මිය සඳහන් කළේ ඇතැම් ආයතන කුඩා දරුවන් සිටින මව්වරුන් පවා කූට ලේඛන උපයෝගි කරගනිමින් විදෙස් ගත කරවීමට කටයුතු කර ඇති බවය.

RSL

Related Posts