බැසිල්ගේ කොමිස් සල්ලි වැඩ කරයි!

Spread the love

mahinda sulanga

මේ වන විට හයිඩ් පිටියේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ රැස්වීම පැවැත්වෙයි. එයට සහභාගි වූ ජනතාවගේ ඡායාරූප සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය කරමින් මහින්දවාදීහු වින්දනයේ යෙදන අයුරු අපිට දකින්නට ලැබේ.

සුදුවෑන්වලට හයර් නැති වීමත්, මිනීමරුවන්ට, ස්ත්‍රී දූෂකයන්ට වැඩ අඩු වීමත්, ගසාකන්නවුන්ට ඒවා නැතිවීමත් හේතුභූත කරගෙන මහින්ද රැළියට ජනතාව ගෙන ඒමට ජීවය ලැබී ඇත.

නව ලිබරල්වාදයේ ප්‍රතිරූපය මෙන් පෙනී සිටි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ගෝත්‍රික හැසිරීම ද මේ තත්වය වඩාත් උග්‍ර කරන්නට සමත් ව තිබේ.

ඉසුරුමත් නිවහන නම් ව්‍යාපෘතිය හරහා බැසිල් රාජපක්ෂ ආර්ථික සංවර්ධන ඇමැතිව සිටිය දී අවභාවිත කර ඇතැයි සැලකෙන මුදල රුපියල් මිලියන 2990 කි. තම පාලන කාලයේ ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ බස්රථ ටික ගම්වලට යවා මුදල් ගෙවා ගෙන්වා ගත් සෙනඟ දැන් මේ මුදල් හරහා නැවත ගෙන්වන්නට බැසිල්ලා සමත් ව ඇත.

ඉතින් රාජපක්ෂවාදීන්ට නටන්නට තරම් දෙයක් නැත.

RSL

Related Posts