තඹුත්තේගමදී සංඝරත්නය ප්‍රමුඛවී එක්රැස් කල ද්‍රව්‍යමය ආධාරද “පුරවැසි අත්වැල”ට

Spread the love

තඹුත්තේගමදී ප්‍රදේශයේදී අතන්ගානේ රතනපාල ස්වාමින්වහන්සේ ඇතුළු ස්වාමින්වහන්සේලා, මනුෂ්‍යත්වය පිරි හදවත් සහිත අපේම සහෘදයන්, එක් රැස් කල ආධාරද රැගෙන දකුණේ ආපදාවට ලක්වූවන් සොයා “පුරවැසි අත්වැල” නැවත ගමන් අරඹයි.

RSL

Related Posts