අලුත්ම එයාර් බසය පිටුපස කොමිස් ජාවාරමක්! තිරය පිටුපස අගමැතිත්..?

ඒ 321 එයාර් බස් ගුවන් යානය රැගෙන ඒමේ පිටුපස කොමිස් මුදල් ඇති බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යමකාරක සභික වසන්ත සමරසිංහ මහතා කියයි. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමට අලුතින් එක් කරන ලද ඒ 321 එයාර් බස් රථය රැගෙන ඒම පිටුපස විශාල කොමිස්...

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම ඇමරිකාවට විකුණයි

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම ඇමෙරිකාවේ ටී. පී. ජී. ගුවන් සමාගමට විකිණීමට රජය තීරණය කළ බව රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එරාන් වික්‍රමරත්න මහතා පැවසීය. එම සමාගම 1992 වසරේ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම පෞද්ගලීකරණය කරන අවස්‌ථාවේදී ද ඉල්ලුම් කර තිබූ බව...