සයිටම් හොර උපාධි කඩය අනිවාර්යෙන්ම වසා දැමිය යුතුයි – ඇමති දයාසිරි ජයසේකර

සයිටම් අර්බුදයේදී අපි ඔබ වෙනුවෙන් ඉන්නවා. දෙමාපියන් වෙනුවෙන් ඉන්නවා. දරුවන් වෙනුවෙන් ඉන්නවා. ඒ නිසා ත්‍රස්‌තවාදීන් විදියට හැසිරෙන්නෙ නැතිව කරන සාධාරණ උද්ඝෝෂණවලට අපි සියලු දෙනා සහයෝගය දෙනවා. මේ සයිටම් අර්බුදය විසඳා ගැනීම සඳහා වැඩි කල් නොගොස්‌ මමත් එළියට බහින්න සූදානම්" යෑයි...

සයිටම් පිහිටුවීමට නිසි අනුමැතිය නැති බව තහවුරු වෙයි!

සයිටම් ආයතනය ස්ථාපිත කර ඇත්තේ නිසි ක්‍රියාපටිපාටියට පටහැනිව බවට කෝප් කමිටුව මඟින් කළ විමර්ශනයේදී තහවුරු වී ඇතැයි කෝප් කමිටු සාමාජික, ක්‍රීඩා ඇමැති දයාසිරි ජයසේකර මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කළේය. එවකට සිටි උසස් අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා...