සියලුම මරණ සඳහා පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය PCR අනිවාර්ය නෑ – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය

Spread the love

සියලුම මරණ සඳහා පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය PCR සිදු කිරීම අනිවාර්ය නොවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. අදාළ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් වෙත චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කරමින් ඔහු කියා සිටියේ මෙම මරණ රෝහල් හෝ රෝහල් නොවන මරණ විය හැකි බවයි.

කෙසේ වෙතත්, පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය PCR සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නම්, එය අදාළ අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියාගේ අභිමතය පරිදි සිදු කළ හැකි අතර නව නියෝගය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ක්‍රියාත්මක වේ. මේ අතර, මරණය COVID-19 ආසාදනය හේතුවෙන් සිදුවුවහොත්, නැවත දැනුම් දෙන තුරු පෙර චක්‍රලේඛවලට අනුව බැහැර කිරීමේ ක්‍රමය නොවෙනස්ව පවතී

Related Posts