ලෝක වෙළෙඳපොළේ රත්‍රං මිල තව දුරටත් ඉහළට

Spread the love
ලෝක වෙළෙඳපොළේ රත්‍රං මිල තව දුරටත් ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර අද (05) දිනය වන විට රත්‍රං අවුන්සයක මිල අමෙරිකානු ඩොලර් 1,768ක් පමණ වී ඇත. යි සත 65 ක් ලෙසය. එම අගය ඊයේ වාර්තා වුණේ අමෙරිකානු ඩොලර් 1,754 යි සත 55ක් ලෙසය.

Related Posts