ලක්ෂ 120 පැන්නූ විදුලි බිල ඇමැති කෙහෙළියගේ – ටිල්වින් සිල්වා හෙළි කරයි

Spread the love

අද (24) පැවැතිමාධ්‍ය හමුවකදී රුපියල් ලක්ෂ එකසිය විස්සක විදුලි බිලකට පොලු තබා ඇත්තේ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඇමතිවරයා බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා හෙළි කළේය.

Related Posts