මෙගා විදුලි බිල වහාම ගෙවන ලෙස ලංවිම ඇමැති කෙහෙළියට යළි කියයි

Spread the love

රුපියල් 12,056,803.38ක් වන හිග විදුලි බිල වහාම ගෙවා දමන ලෙස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටි බව වාර්තා වේ.

මෙය 2015 පෙබරවාරි මාසයේ සිට පරිභෝජනය කරන ලද විදුලිය සඳහා බව විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළ අතර අද වනතුරු එම ගෙවීම පියවීමට අමාත්‍යවරයා අපොහොසත් වී ඇති බවයි විදුලි බල මණ්ඩලය සදහන් කළේ.

ලංවිම නිලධාරීන් 2021 දෙසැම්බර් 22 දින අමාත්‍යවරයාගේ නිවසට ක්ෂේත්‍ර චාරිකාවක් ගොස් ඔහුගේ බිරිඳ සමග ද මේ ගැන සාකච්ඡා කර ඇත. ඔවුන් සවිස්තර වාර්තාවක්ද ඇය වෙත භාරදී ඇත. පසුව ලංවිම 2022 ජනවාරි 11 වැනි දින අමාත්‍යවරයාට ලිපියක් යවා ඇතත් තවමත් බිල්පත් පියවා නොතිබුණි.

ඒ අනුව 0794072623 දරණ ගිණුම් අංක යටතේ පිහිටි ඔහුගේ පරිශ්‍රයට ගෙන ගිය විදුලිය සඳහා විදුලි බිල කල් ඉකුත්වී තිබුණි.

“මෙය ඔබගේ පරිභෝජනය සහ ඒ ආශ්‍රිත හිඟ මුදල් මත පමණක් ගණනය කර අධිභාරය කරන ලද ගිණුම් පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශයක් වන අතර පෙර ලිපිවල සඳහන් හිඟ මුදල් කාරුණිකව නොසලකා හරිමි” යනුවෙන් නියෝජ්‍ය කළමනාකරු ලිපියේ සඳහන් කර ඇත.

නියමිත මුදල කඩිනමින් පියවන ලෙසට අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටි විදුලිබල මණ්ඩලය විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාරිභෝගික ගිණුම තම නමට පවරා දෙන ලෙස අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය

Related Posts