‘මුඛ ආවරණ පැළඳීමේ නීති ඉවත් කිරීමට කිසිදු සූදානමක් නෑ – සෞඛ්‍ය අංශ අවධාරණය කරයි

Spread the love

මුඛ ආවරණ පැළඳීම ඉවත් කරන බවට පළ වන වාර්තා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ. COVID-19 සම්බන්ධීකාරක වෛද්‍ය අන්වර් හම්දානි පැවසුවේ රජය හෝ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය එවැන්නක් ගැන සාකච්ඡා කර නොමැති බවයි.

“බූස්ටරය එළිදැක්වීමේ සතුටුදායක ප්‍රතිශතයක් අප තවමත් සම්පූර්ණ කර නොමැති තත්වයක් තුළ එවැනි තීරණයකට එළැඹීම කල් වැඩියි. නමුත් මුහුණු ආවරණ ඉවත් කරනවා කියලා ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ,” ඔහු අවධාරණය කළේය.

“එය තීරණය කළ යුත්තේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සහ අනෙකුත් අදාළ සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන්ගේ නිර්දේශ අනුවයි” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ අනුව, වෛද්‍ය හම්දානි නැවතත් අවධාරණය කළේ මුහුණු ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය කරන නීති ඉවත් කිරීමට තීරණයක් ගෙන නොමැති බවයි.

Related Posts