බිලියන 70ක් උපයා ගන්න EPF සහ ETF ලාභ මත 25% බද්දක ගහයි

Spread the love

ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට රජය EPF සහ ETF ලාභ මත 25% ක බද්දක් පනවා ඇති බව සමගි ජන බලවේගයේ (SJB) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පැවසීය. මේ අනුව  පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගෙන් රුපියල් බිලියන 70ක් ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව ඔහු පැවසීය. 

ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ද රජය විසින් නිකුත් කර තිබේ. එම ගැසට් පත්‍රයට අනුව රුපියල් බිලියන දෙකක් ඉක්මවන සමාගම්, සමූහ සමාගම්, හවුල් ව්‍යාපාර සහ පුද්ගලයන්ගෙන් සියයට 25ක මුදලක් අය කෙරෙන බව සදහන්ය.

Related Posts