කොවිඩ් වසංගතයෙන් බැටකන ඉන්දියාවේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන අපනයනයේ 44%ක වර්ධනයක්

Spread the love

කොවිඩ් -19 සීමා කිරීම් තිබියදීත් 2021-22 පළමු කාර්තුවේදී කෘෂිකාර්මික හා සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන අපනයනයෙන් 44.3%ක වර්ධනයක් ඉන්දියාව විසින් අත්පත් කරගෙන ඇත.

ඉන්දීය මධ්‍යම වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසන පරිදි, 2020-21 මූල්‍ය වර්ෂය තුළදී සිදු වූ අපනයනවල අඛණ්ඩ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් වත්මන් මූල්‍ය වර්ෂයේ මුල් මාස තුන තුළ කෘෂිකාර්මික හා සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන අපනයනවල විශාල වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරයි.

ලෝක වෙළඳ සංවිධානයේ වෙළඳ සිතියමෙහි දැක්වෙන්නේ 2019 වර්ෂයේදී සිදු වූ සමස්ත කෘෂිකාර්මික අපනයන ඩොලර් බිලියන 37ක් සමඟ ඉන්දියාව ලෝක ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 9 වන ස්ථානයේ පසුවන බවයි.

වසංගතය සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පැවති අවස්ථාවක වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති කෘෂිකාර්මික හා සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන අපනයන සංවර්ධන අධිකාරිය (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority -APEDA) විසින් ගනු ලැබූ වැඩපිළිවෙළ මඟින් මෙම සන්ධිස්ථානය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි වී තිබේ.

වාණිජ බුද්ධි හා සංඛ්‍යාලේඛන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics -DGCI) Sවිසින් නිකුත් කරන ලද ඇස්තමේන්තු වලට අනුව, පෙර වසරට සමාන කාල පරිච්ඡේදයකට සාපේක්ෂව 2021 අප්‍රේල්-ජුනි මාස වලදී කෘෂිකාර්මික හා සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන සමස්ත අපනයනයේ 44.3%ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කර ඇත.

2020 අප්‍රේල්-ජුනි මාසයේදී කෘෂිකාර්මික හා සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන සමස්ත අපනයනය ඩොලර් මිලියන 3338.5 සිට 2021 අප්‍රේල් -ජූනි මාසවලදී ඩොලර් මිලියන 4817.9 දක්වා වැඩි විය.

ඉන්දියානු කෘෂි අපනයන සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්‍ෂව, 2020-21 (අප්‍රේල්-මාර්තු) මූල්‍ය වර්ෂයේදී ඩොලරයෙන් සියයට 25.02 ක වර්ධනයක් සහ රුපියල් වලින් සියයට 29.43 ක වර්ධනයක් වාර්තා වී තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, රටේ කෘෂි අපනයනය වත්මන් වර්ෂයේදී (2021-22) ද 15%ක පමණ ධනාත්මක වර්ධනයක් වාර්තා කරනු ඇතැයි ගණන් බලා ඇත.

තාවකාලික ඇස්තමේන්තු වලට අනුව, නැවුම් පලතුරු සහ එලවළු අපනයනය 9.1% ක වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, ධාන්‍ය සැකසීම සහ විවිධ සැකසූ භාණ්ඩ වැනි සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන නැව්ගත කිරීම 69.6% ක වර්ධනයක් වාර්තා කළේය. 2020-21 අප්‍රේල් -ජූනි මාසවලදී නැවුම් පලතුරු සහ එළවළු ඩොලර් මිලියන 584.5 ක් අපනයනය කරන ලද අතර එය 2021-22 අප්‍රේල්-ජූනි මාසවලදී ඩොලර් මිලියන 637.7 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ඉන්දියාව අනෙකුත් ධාන්‍ය වර්ග අපනයනයෙන් සියයට 415.5 ක දැවැන්ත වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, මස්, කිරි සහ කුකුළු නිෂ්පාදන අපනයනය වත්මන් මූල්‍ය වර්ෂයේ මුල් මාස තුන තුළදී (2021-22) සියයට 111.5 කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

නිකුත් කරන ලද දත්ත වලට අනුව, අනෙකුත් ධන්‍ය වර්ග අපනයනය 2020 අප්‍රේල්-ජුනි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 44.9 සිට 2021 අප්‍රේල් – ජූනි මාසවලදී ඩොලර් මිලියන 231.4 දක්වා ඉහළ ගිය අතර මස්, කිරි සහ කුකුළු නිෂ්පාදන අපනයනය ඩොලර් මිලියන 483.5 සිට 2020 අප්‍රේල් -ජුනි දක්වා වැඩි විය. 2021 අප්‍රේල්-ජූනි මාසවලදී ඩොලර් මිලියන 1022.5 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

සියයට 25.3 ක ධනාත්මක වර්ධනයක් වාර්තා කළ සහල් අපනයනය 2022 අප්‍රේල් -ජුනි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 1914.5 සිට 2021 අප්‍රේල් -ජූනි මාසවලදී ඩොලර් මිලියන 2398.5 දක්වා වැඩි විය.

කෘෂිකාර්මික හා සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන අපනයනය ඉහළ යාම, ඉන්දියානු තානාපති කාර්යාල සක්‍රීයව සම්බන්ධ කර ගැනීමෙන් විවිධ රටවල ප්‍රදර්ශන සංවිධානය කිරීම, නිෂ්පාදන නිශ්චිත හා සාමාන්‍ය අලෙවි කිරීමේ ව්‍යාපාර තුළින් නව විභව වෙළඳපොලවල් ගවේෂණය කිරීම වැනි කෘෂිකාර්මික හා සැකසූ ආහාර නිෂ්පාදන අපනයන ප්‍රවර්ධනය සඳහා ගත් විවිධ වැඩපිළිවෙළේ ප්‍රතිඵලයකි”යනුවෙන් වාණිජ අමාත්‍යාංශය පැවසීය.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සමඟ කෘෂිකාර්මික හා ආහාර නිෂ්පාදන සහ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ අත්කම් භාණ්ඩ ඇතුළු නිෂ්පාදන සඳහා අතථ්‍ය ගැනුම්කරුවන්ගේ විකුණුම් හමුවීම් සංවිධානය කිරීමෙන් ද ඉන්දියාවේ භූගෝලීය දර්ශක සහිත නිෂ්පාදන ප්‍රවර්‍ධනය කිරීම සඳහා පියවර කිහිපයක් ගෙන තිබේ.

අපනයනය කරන ප්‍රධාන කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ වල (geographical indications -GI) නිෂ්පාදන ජනප්‍රිය කිරීම සඳහා ආනයනය කළ හැකි රටවල් සමඟ අතථ්‍ය ගැනුම්කරුවන්ගේ විකුණුම් හමුවීම් (Virtual Buyer Seller Meets – VBSM) පැවැත්වීම මූලිකත්වය ඇතිව සංවිධානය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

අපනයනය කළ යුතු නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක සහතික කිරීම සහතික කිරීම සඳහා, පුළුල් පරාසයක නිෂ්පාදන සහ අපනයන කරුවන් සඳහා පරීක්ෂණ සේවා සැපයීම සඳහා APEDA විසින් ඉන්දියාව පුරා ඇති විද්‍යාගාර 220ක සහාය ලබා ගනී.

indianewsnetwork.com ඇසුරිණි

Related Posts