කීත් නොයාර්ට පහරදීම පිටුපස මෙහෙයුම හෙළිවෙයි

මාධ්‍යවේදි කීත් නොයාර් මහතාට පහර දීමේ සිද්ධිය පිටුපස සිටින ප්‍රබල චරිතය පිළිබඳ තොරතුරු මේ වන විටත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් අනාවරණය කර ගෙන තිබේ‍. එම තොරතරු තහවුරු කර ගැනීමේ පරීක්ෂණ සිදුවෙමින් පවතින අතර මේ පහර දීම සැළසුම් සහගතව සිදුවුවක් යැයි...