ශ්‍රී ලංකාවේ පුද්ගලයින් 43,000ක් දුම්වැටි සහ මද්‍යසාර වලින් වාර්ෂිකව නිහඬවම මියයයි

ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්වැටි භාවිතයෙන් වාර්ෂිකව පුද්ගලයන් 20,000ක් මිය යන අතර මද්‍යසාර භාවිතය නිසා වාර්ෂිකව පුද්ගලයන් 23,000ක් මිය යන බව ත්‍රිකුණාමලය දිසාව භාර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ආර්.ඒ. නිමල් පෙරේරා මහතා පැවැසීය. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මඟින් ක්‍රියාත්මක මත්ද්‍රව්‍ය වැඩසටහනට සමගාමීව ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රගති...