ජනපති මෛත්‍රීගේ අවංකභාවය ව්‍යාවස්ථාදායක සභාව තම දේශපාලන අරමුණු වෙනුවෙන් අවභාවිතයේ යොදවලා

මීට පෙර විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ තනි මතයට සහ රුචිකත්වය මත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සහ අභියාචනාධිකරණයට විනිසුරන් පත්කිරීමට තිබූ විධායක බලය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අහෝසි කරමින් 19 වන ව්‍යාවස්ථා සංශෝධනය හරහා අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය තහවුරු කිරීම අරමුණු කරගත් ව්‍යවස්ථාදායක සභාව අද ඉතා කුමන්ත්‍රණකාරී...