ශ්‍රී ලංකාවට කොරියානු අධ්‍යාපන ආධාර

Spread the love

කොරියානු අධ්‍යාපන ආධාර (KOICA) යටතේ රුපියල් මිලියන 500ක ප්‍රදානයක් ලබාදීමේ අවබෝධතා ගිවිසුමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය හා කොයිකා සංවිධානය පසුගියදා අත්සන් තැබීය.

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 13ක පන්ති කාමර 105ක්, ක්‍රියාකාරී කාමර 13ක් සහ තනිකඩ ගුරු නිවාස 12ක් සඳහා මෙම මුදල් ප්‍රදානය කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.
අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති උත්සවයකදී කොරියානු ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනයේ (KOICA) නිත්‍ය නියෝජිත වෝ සෑන් වූ මහතා සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එච්.එම්. ගුණසේකර මහත්වරුන් මෙම අවබෝධතා ගිවිසුමට අත්සන් තැබූ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පවසයි.

RSL

Related Posts