විශ්වවිද්‍යාල යළි විවෘත කිරීම අදියර තුනකින්

Spread the love

ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු විශ්වවිද්‍යාල යළි විවෘත කිරීම අදියර තුනක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ සභාපති, මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා අද (12) රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවැති සාකච්ඡාවකදී පැවසූ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව අද (12) දින නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයක සදහන් වේ.

එම මාධ්‍ය නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන් මෙසේය.

RSL

Related Posts