ලේ බැංකුවේ රුධිර සංචිත වේගයෙන් ක්ෂය වෙයි: රණ විරුවෝ ලේ පරිත්‍යාග කරති

Spread the love

මේ වන විට රටේ පවතින හදිසි තත්ත්වය හේතුවෙන් රුධිර බැංකුවේ රුධිර සංචිතයන් වේගයෙන් ක්ෂය වෙමින් පවතින බැවින් ජාතික රුධිර බැංකුව වෙත අත්‍යවශ්‍ය වී ඇති රුධිර සංචිතයන් පරිත්‍යාග කිරිමේ අරමුණින් හොරණ දොඹගොඩ පිහිටි ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදා යුධෝපකරණ බලකා රෙජිමේන්තු මූලස්ථානයේ සහ ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදා යුධෝපකරණ බලකා කර්මාන්තශාලාවේ මෙන්ම යුධෝපකරණ පුහුණු පාසලේ නිලධාරීන් සහ යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් 100 කට අධික පිරිසක් ඉකුත් දා පවත්වන ලද ලේ දන්දීමේ පුණ්‍යකර්මයක් වෙනුවෙන් සිය රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීමට ඉදිරිපත් වූහ.

රෙජිමේන්තු මූලස්ථානයේ පැවති මෙම රුධිර පරිත්‍යාග වැඩසටහන සාර්ථක කරගැනීම සඳහා රුධිර බැංකුවේ නියෝජිතයින් සමඟ හොරණ රෝහලේ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් එම අවස්ථාවට පැමිණි අතර තවද එම අවස්ථාවට ශ්‍රි ලංකා යුද්ධ හමුදා යුධෝපකරණ බලකා පුහුණු පාසලේ සේනාවිධායක, ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්, සහ යුද්ධ හමුදා සාමාජිකයින් පිරිසක් ද සහභාගී වූහ.

RSL

Related Posts