රාජ්‍ය සේවක වැටුප් අපේ‍්‍රල් 10ට පෙර

Spread the love

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ අප්‍රේල් මස වැටුප ලබන 10 වැනිදාට පෙර ගෙවීමට සූදානම් වන බව වාර්තාවේ. මේ බව මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා විසින් ද සනාථ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

RSL

Related Posts