රතු දිස්ත්‍රික්කවල හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල DMT සේවා 27දා සිට

Spread the love

Covid-19 වසංගතය පවතින කාලසීමාව තුළ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ සාමාන්‍ය සේවාවන් ලබාදීම පිළිබදව මහජනතාව වෙත උපදෙස් කිහිපයක් එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද (25) මාධ්‍ය වෙත නිකුත් කළා. මොටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජනරාල් සුමිත් සී.කේ. අලහකෝන් මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කළ එම මාධ්‍ය නිවේදනය සම්පූර්ණයෙන්ම මෙසේයි.

RSL

Related Posts