පක්ෂ මතය සමඟ නොසිටින වෘත්තිය සමිති නායකයින් ඉවත් කරනවා – ජවිපෙ

Spread the love

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට අනුබද්ධිත වෘත්තීය සමිතිවල සිටින පක්ෂ මතය සමග නොසිටින වෘත්තීය සමිගති නායකයින් එම තනතුරුවලින් ඉවත් කරන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසයි.

සමාජවාදී කම්කරු සංගමයේ සභාපති කේ.ඩී ලාල් කාන්ත මහතා පැවසූයේ පක්ෂයට අනුබද්ධ වෘත්තීය සමිති පක්ෂ සාමාජිකත්වයට මෙන්ම සමස්ත වැඩකරන ජනතාවටම වගකිවවයුතු බැවින් එම වෘත්තීය සමිති නායකයින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණු දේශපාලනය සමග සිටියයුතු බවයි.

එලෙස සංවිධාන විනය හා දේශපාලන විනය රැකීමට නොහැකි වෘත්තීය සමිති නායකයින් එම තනතුරුවලින් ඉවත්කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් විප්ලවවාදී ව්‍යාපාරයක වෘත්තීය සමිති නායකයින් ලෙස ජනතාවට වගකිව යුතු ආකාරයට හැසිරිය යුතු බව ලාල් කාන්ත මහතා සඳහන් කලේය.

RSL

Related Posts